Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 listopada 2022

Szanowni Państwo,

Jest nam miło poinformować, że finalizujemy projekt Cyfrowa Gmina – Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – „Granty PPGR”.

W zawiązku z wyłonieniem wykonawcy i odbiorem zamówionego sprzętu, podpisanie umowy darowizny i przekazanie sprzętu Wnioskodawcom (osobom które składały oświadczenie- rodzicowi/opiekunowi prawnemu lub uczniowi szkoły średniej, który osiągnął pełnoletność ), odbędzie się w listopadzie.

Na podpisywanie umów darowizny, będziemy zapraszali w 3 terminach:

Termin pierwszy dla mieszkańców miejscowości Michalów, ul. Osiedlowa,

Termin drugi dla mieszkańców miejscowości Michalów, ul. Chmielna,       ul. Nadrzeczna, ul. Orzechowa, ul. Parkowa, ul. Zielona,

Termin trzeci dla mieszkańców miejscowości: Deszkowice Pierwsze, Rozłopy, Rozłopy Kolonia, Sułów, Sułówek, Tworyczów, Źrebce.

O dokładnym terminie poinformujemy na stronie internetowej www.sulow.pl

 

Jednocześnie informujemy, że w dniu podpisywania umowy darowizny niezbędne będą następujące dokumenty:

  1. Dowód osobisty Wnioskodawcy- Osoby, która składała w imieniu dziecka oświadczenie/ Pełnoletniego ucznia – do wglądu pracownika Urzędu. Prosimy, aby sprawdzili Państwo termin ważności swoich dokumentów tożsamości.
  2. 2.   Numer  PESEL dziecka.

Pragniemy przypomnieć, że Gmina Sułów jest zobowiązana do utrzymania efektów projektu przez okres 2 lat od rozliczenia projektu oraz do monitorowania utrzymania tych efektów. Oznacza to, że w tym czasie osoby, które otrzymają sprzęt nie będą mogły go zbyć a gmina będzie kontrolować jego posiadanie i wykorzystywanie zgodnie z celami programu. Te zasady zostały określone w „Procedurze monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego”. Procedura stanowi załącznik do każdej zawartej umowy darowizny.

!!! UWAGA !!! 

Jeśli na dzień składania „Oświadczenia dla rodzica/opiekuna prawnego” w 2021 roku dziecko nie było pełnoletnie a do chwili odbioru sprzętu (listopad 2022 r.) ukończyło 18 rok życia, to będzie obowiązane do złożenia „Oświadczenie ucznia szkoły średniej który osiągnął pełnoletność” i tym samym podpisze umowę darowizny we własnym imieniu.

Dodatkowe informacje o programie, Wnioskodawcy mogą uzyskać w Referacie Rozwoju, pokój nr 13, bądź pod numerem telefonu 84 682-68-46