Czyste powietrze

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Spotkanie z doradcą energetycznym

1 września 2023


Raport kwartalny

10 sierpnia 2023


Spotkanie informacyjne "Czyste Powietrze"

Wójt Gminy zaprasza Mieszkańców Gminy Sułów na spotkanie informacyjne, które odbędzie się 18 maja 2023 roku o godz. 11:00 w sali nr 11 Urzędu Gminy w Sułowie.

Pracownik urzędu przedstawi założenia programu oraz poinformuje o możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę źródła ciepła oraz termomodernizację budynku.

Więcej informacji znajduje się również na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze”

https://www.wfos.lublin.pl/czyste-powietrze.html

Serdecznie zapraszamy!

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

12 maja 2023


Raport kwartalny

31 marca 2023


Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Zmiana Programu

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Lublinie (dalej: „WFOŚiGW”) ogłasza, że od dnia 3 stycznia 2023 r. wchodzi w życie zmiana programu priorytetowego „Czyste Powietrze” (dalej: „Program”).

Nabór wniosków o dofinansowanie będzie prowadzony zgodnie z obowiązującym po zmianie programem priorytetowym „Czyste Powietrze” oraz z załącznikami 2, 2a i 2b odpowiednio:
1. dla wniosków o dotację lub dotację z prefinansowaniem:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem wraz z instrukcją wypełniania,
2. dla wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu:
a. zgodnie z Regulaminem naboru wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” oraz
b. wzorem formularza wniosku o dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wraz z instrukcją wypełniania

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych.

12 stycznia 2023


Czytaj więcej o: Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze"

Raport kwartalny

30 grudnia 2022


Raport kwartalny

30 września 2022