Strategia Rozwoju Gminy Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sułów w 2024 roku.

Projekt uchwały w sprawie określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sułów w 2024 roku.

Mapka kompielisko

Wszelkie uwagi i propozycje zmian do projektu uchwały można zgłaszać do dnia 01.02.2024 r. w następujący sposób:

  1. osobiście do biura podawczego w siedzibie Urzędu Gminy w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów
  2. pocztą tradycyjną na adres Urzędu Gminy w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów
  3. drogą mailową: ug@sulow.pl

11 stycznia 2024


Strategia Rozwoju Gminy Sułów do 2030 r konsultacje

25 stycznia 2022


Projekt Strategii Rozwoju Gminy Sułów

12 stycznia 2022


Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY SUŁÓW NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Działając na podstawie art. 10f ustawy z dnia 8  marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 z późn. zm.),  art. 6 ust.3 ustawy z dnia 6 grudnia 2006 r. o zasadach prowadzenia polityki rozwoju (Dz. U. z 2019 r. poz. 1295 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXXII/203/2021 Rady Gminy Sułów z dnia 16 listopada 2021 r. w sprawie przystąpienia do opracowania Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022–2027 z perspektywą do roku 2030 wraz z  załącznikiem określającym szczegółowy tryb i harmonogram opracowania projektu Strategii, Wójt Gminy Sułów  zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy oraz partnerów społecznych i gospodarczych do wyrażenia opinii i zgłaszania uwag do treści projektu dokumentu.

5 stycznia 2022


Czytaj więcej o: Konsultacje społeczne projektu „STRATEGII ROZWOJU GMINY SUŁÓW NA LATA 2022-2027 Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030”

Strategia Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027 z perspektywą na rok 2030. Wójt Gminy informuje, że w dniach 30.11.2021-21.12.2021 r. na ternie Gminy Sułów przeprowadzone zostanie badania ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy oraz ludzi związanych z gminą Sułów mieszkających poza nią.

30 listopada 2021


Czytaj więcej o: Strategia Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027