Strategia Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 listopada 2021

W związku z prowadzonymi badaniami w ramach przygotowywania Strategii Rozwoju Gminy Sułów na lata 2022-2027 z perspektywą na rok 2030. Wójt Gminy informuje, że w dniach 30.11.2021-21.12.2021 r. na ternie Gminy Sułów przeprowadzone zostanie badania ankietowe skierowane do wszystkich mieszkańców gminy oraz ludzi związanych z gminą Sułów mieszkających poza nią.

Badanie prowadzone będzie techniką PAPI (klasyczna metoda popularnie nazywana „papier i ołówek”) i CAWI (wywiady realizowane za pośrednictwem Internetu). Opracowane specjalnie w tym celu kwestionariusze ankietowe zostaną rozdysponowane wśród 2 wyżej wymienionych grup oraz dostępne będą w siedzibie Urzędu Gminy Sułów, Sułów 63, 22 – 448 Sułów. Wypełnione ankiety należy składać w wyżej wymienionym terminie w sekretariacie Urzędu Gminy. Ponadto formularze ankiet umożliwiające ich elektroniczne wypełnienie udostępniony zostaną na głównej stronie internetowej Urzędu Gminy poprzez link: https://docs.google.com/forms/d/1tHrvrYBE1meDhOkP1pdd4GACrQ3aywOdyjlEpWzVB40/edit?usp=sharing

Wyniki badań posłużą opracowaniu Strategii Rozwoju Gminy Sułów, która ma na celu poprawę jakości życia mieszkańców, wizerunku gminy i odbudowę więzi lokalnych. Chcemy, aby zmiany te w największym stopniu odpowiadały potrzebom i oczekiwaniom lokalnej społeczności.

Będziemy wdzięczni, jeśli zechcecie podzielić się Państwo swoją opinią.

Licząc na współpracę zapewniamy jednocześnie, że ankieta jest anonimowa, a wyniki będą podawane wyłącznie w formie zbiorczej.

Pliki do pobrania