WYBORY

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

 • 18 kwietnia 2024 r. (czwartek) w godzinach od 10:00 do 14:00  w budynku Urzędu Gminy w Sułowie;
 • 19-20 kwietnia 2024 r. (piątek-sobota) dyżur będzie pełniony pod następującymi numerami telefonu:  504-223-706, 602-232-765;
 • 21 kwietnia 2024 r. (niedziela) dyżur będzie pełniony od godziny 5:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie tj. w Urzędzie Gminy Sułów – pokój nr 6. 

Komisja podejmie pracę w możliwie pełnym składzie w dniu 21 kwietnia 2024 r. od godziny 21:00 do zakończenia prac związanych z ustalenie wyników wyborów.

 

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

/-/ Eugeniusz Zabiciel

17 kwietnia 2024


INFORMACJA O TERMINIE PRZYJMOWANIA WNIOSKÓW O SPORZĄDZENIE AKTU PEŁNOMOCNICTWA

Wójt Gminy Sułów informuje, że wnioski o sporządzenie aktu pełnomocnictwa do głosowania przez wyborców niepełnosprawnych oraz przez wyborców, którzy najpóźniej w dniu głosowania kończą 60 lat można składać w Urzędzie Gminy Sułów do piątku 12 kwietnia 2024 r. do godziny 1400.

10 kwietnia 2024


Informacja o dyżurach Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

 • 5 kwietnia 2024 r. (piątek) w godzinach od 8:00 do 14:00 w budynku Urzędu Gminy Sułów,
 • 6 kwietnia 2024 r. (sobota) dyżur będzie pełniony pod następującymi numerami telefonu:  504-223-706,  602-232-765
 • 7 kwietnia 2024 r. (niedziela) dyżur będzie pełniony od godziny 6:00 w siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie tj. w Urzędzie Gminy Sułów – pokój nr 6. 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

/-/ Eugeniusz Zabiciel

3 kwietnia 2024


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Sułów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

25 marca 2024


Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Sułów zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r.

25 marca 2024


OBWIESZCZENIE

21 marca 2024


OGŁOSZENIE

Urzędnik Wyborczy dla Gminy Sułów w związku z wyborami organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024 r., informuje, że w dniu 23 marca 2024 r. /sobota/ o godz. 10:00 w budynku Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie odbędzie się pierwsze posiedzenie komisji.

Urzędnik Wyborczy dla Gminy Sułów
/-/ Ireneusz Węs

18 marca 2024


OGŁOSZENIE

Gminna Komisja Wyborcza Sułowie informuje, że przyjmuje zgłoszenia kandydatów na radnych Rady Gminy Sułów w dniach 28 i 29 lutego 2024 r. w godzinach pracy urzędu po wcześniejszym, telefonicznym umówieniu terminu dokonania zgłoszenia oraz pełni dyżury w dniach:

 • 1 marca 2024 r. (piątek) w godzinach od 8.00 do 15.30,
 • 2 marca 2024 r. (sobota) w godzinach od 8.00 do 12.00,
 • 4 marca 2024 r. (poniedziałek) w godzinach 8.00 do 16.00.

 

Przewodniczący
Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie

/-/ Eugeniusz Zabiciel

28 lutego 2024


OBWIESZCZENIE

O B W I E S Z C Z E N I E
Wójta Gminy Sułów
z dnia 7 lutego 2024 r.

 Na podstawie art. 422 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r. – Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2023r. poz. 2408) Wójt Gminy Sułów podaje do publicznej wiadomości informację o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Sułowie w wyborach organów samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 7 kwietnia 2024r.:

Numer okręgu wyborczego

Granice okręgu wyborczego

Liczba radnych wybieranych w okręgu

1

Sułów, Sułów–Kolonia

1

2

Kulików, Rozłopy–Kolonia, Sułówek

1

3

Deszkowice Pierwsze od nr 1 do 113

1

4

Deszkowice Pierwsze od nr 114 do 228

1

5

Rozłopy

1

6

Sąsiadka

1

7

Źrebce

1

8

Sułowiec

1

9

Tworyczów od nr 22 do 97, Kawęczyn – Kolonia

1

10

Tworyczów od nr 1 do 21 i od nr 98 do 178a

1

11

Kitów

1

12

Deszkowice Drugie

1

13

Michalów (ul. Osiedlowa od nr 10A do 18)

1

14

Michalów (ul. Osiedlowa od nr 3 do 8C i Parkowa)

1

15

Michalów (ul. Chmielna, Nadrzeczna, Ogrodowa, Orzechowa, Zielona)

1

 Siedziba Gminnej Komisji Wyborczej mieści się w Urzędzie Gminy w Sułowie, Sułów 63 pok. 6 (parter), 22-448 Sułów.

 

Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak

7 lutego 2024