Dane osobowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Obowiązek informacyjny dot. podatników

Spełniając obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE.L.2016.119.1, dalej jako RODO), informuje, że:

1. Administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Gminy Sułów jest Wójt Gminy Sułów, Sułów 63, 22-448 Sułów.

10 lutego 2020


Czytaj więcej o: Obowiązek informacyjny dot. podatników

Obowiązek informacyjny dot. klientów Gminy Sułów

Realizując obowiązek wynikający z art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. Unii Europejskiej L 119 z dnia 4 maja 2016 roku) zwanego dalej Rozporządzeniem RODO informuję, iż w odniesieniu do przetwarzanych danych osobowych mieszkańców Gminy Sułów a także innych klientów nie będących mieszkańcami Gminy Sułów:

Administratorem Danych Osobowych jest Gmina Sułów
reprezentowana przez Wójta Gminy Sułów,
Sułów 63, 22-448 Sułów

26 lipca 2019


Czytaj więcej o: Obowiązek informacyjny dot. klientów Gminy Sułów