RZĄDOWY FUNDUSZ POLSKI ŁAD

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przebudowa dróg gminnych w miejscowościach Kulików i Rozłopy, Gmina Sułów

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 95% wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 5% wartości Inwestycji.

Kwota dofinansowania – 1.282.150,67 zł

Wkład własny – 67.481,61 zł

Całkowita wartość inwestycji – 1.349.632,28 zł

Cel projektu:

Celem projektu są roboty budowlane polegające na przebudowie dróg gminnych nr 110148L w miejscowości Kulików na odcinkach 990m i 682m oraz 110143L w miejscowości Rozłopy na odcinku 770m.  Planowana inwestycja obejmuje przebudowę (modernizację) istniejących nawierzchni dróg poprzez wyrównanie nawierzchni kruszywem i masą bitumiczną z betonu asfaltowego. Dodatkowo na odcinkach dróg zostanie wprowadzona stała organizacja ruchu.

29 kwietnia 2022


Modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów

Inwestycja dofinansowana jest ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 90% wartości inwestycji. Wkład własny Zamawiającego stanowi 10% wartości Inwestycji.

Kwota dofinansowania – 1.282.150,67 zł

Wkład własny – 67.481,61 zł

Całkowita wartość inwestycji – 1.349.632,28 zł

Cel projektu:

Celem projektu jest modernizacja oświetlenia ulicznego na terenie Gminy Sułów polegająca na wymianie 696szt. opraw oświetleniowych na oprawy typu LED oraz na montażu i wymianie szaf oświetlenia ulicznego z wmontowanymi zegarami astronomicznymi oraz możliwością kompensacji mocy biernej. Planowana inwestycja ma na celu obniżenie rachunków za energię elektryczną zużywaną przez instalacje oświetlenia ulicznego LED eliminując opłaty za moc bierną.

12 grudnia 2022