Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Inwestycje Gminy Sułów

12 kwietnia 2024


Budowa infrastruktury sportowej przy Szkołach Podstawowych na terenie Gminy Sułów

12 kwietnia 2024


Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Michalów

12 kwietnia 2024


Realizacja projektu Modernizacji Sieci Wodociągowej

12 kwietnia 2024


Realizacja projektu "Utworzenie Centrum Usług Społecznych w Sąsiadce"

12 kwietnia 2024


Długo wyczekiwana modernizacja sieci kanalizacyjnej dla mieszkańców osiedla mieszkaniowego w miejscowości Michalów

 Projekt pn. „Podłączenie osiedla mieszkaniowego w Michalowie do kanalizacji sanitarnej” znajduje się obecnie na etapie uzgadniania dokumentacji projektowej niezbędnej do realizacji inwestycji,  będzie ona realizowana w porozumieniu z Urzędem Miasta i Gminy Szczebrzeszyn. Zadanie zostanie sfinansowane ze środków Ministerstwa Finansów przekazanych Gminie Sułów jako uzupełnienie subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wsparcie finansowe inwestycji w zakresie kanalizacji oraz wodociągów i zaopatrzenia w wodę.

 

 

1 marca 2024


Budowa chodnika w Michalowie przy ul. Orzechowej

 
Gmina Sułów realizuje inwestycję pn. ”Budowa chodnika przy drodze gminnej nr 110161L w miejscowości Michalów”. Zadanie polega na budowie chodnika o długości ponad 900 m na ulicy Orzechowej w Michalowie. Na realizację zadania Gmina Sułów pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w wysokości 508 983,84 zł. Planowany koszt inwestycji to 651 910,00 zł.
 
 
 

29 lutego 2024


Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Sułów

Gmina Sułów realizuje inwestycję pn. ”Modernizacja sieci wodociągowej na terenie gminy Sułów”.

Zadanie polega na wymianie starych zasuw oraz montażu wodomierzy radiowych. Na realizację zadania Gmina Sułów pozyskała dofinansowanie z Rządowego Funduszu Polski Ład—Program Inwestycji Strategicznych w wysokości 1 227 170,23 zł.

Planowany koszt inwestycji to 1 333 612,74 zł.

 

 

 

 

27 lutego 2024


Budowa chodnika w Michalowie

Przejdź do - Budowa chodnika w Michalowie

W ramach realizacji zadania „Budowa chodników przy drogach powiatowych na terenie gminy Sułów – obszarze, na którym funkcjonował zlikwidowany PGR” trwają prace przy chodniku w Michalowie na ulicy Chmielnej. Zadanie obejmuje budowę trzech chodników w Gminie Sułów – w Michalowie, Sułowie i Tworyczowie.  Środki na ten cel w wysokości 1 589 611,50 zł Gmina Sułów pozyskała z Rządowego Funduszu Polski Ład – Program Inwestycji Strategicznych.

23 lutego 2024


Trwają Prace nad Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka

Przejdź do - Trwają Prace nad Centrum Usług Społecznych w miejscowości Sąsiadka

Trwa modernizacja budynku po byłej Szkole Podstawowej w miejscowości Sąsiadka na potrzeby Dziennego Domu Senior+ oraz klubu dziecięcego. W ramach zadania planuje się "podzielenie" budynku na cztery zasadnicze części: Część budynku, w której znajduje się biblioteka, pozostaje bez zmiany funkcji. Pozostała część budynku zostaje oddzielona ścianą odzienia pożarowego w celu wyszczególnienia na parterze Dziennego Domu Senior+, natomiast na piętrze - świetlicy środowiskowej oraz Opiekunki dziennej dla dzieci do lat 3. Ponadto zostaje zamontowana pompa ciepła typu powietrze-woda o mocy grzewczej 2x12 kW oraz wykonana instalacja fotowoltaiczna o mocy całkowitej 32,68 kW. Przy budynku zostają wykonane ciągi komunikacyjne piesze i jezdne, miejsca parkingowe, plac utwardzony na odpady stałe, altana wypoczynkowa, plac zabaw oraz siłownia zewnętrzna. Dodatkowo zostają wyremontowane pomieszczenia biblioteki.

Inwestycja jest realizowana ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja druga z Obszaru inwestycyjnego: Infrastruktura społeczna. Wartość inwestycji wynikająca z umowy z wykonawcą robót wynosi 2.996.343,28 zł, w tym:

  • wartość dofinansowania: 2.546.891,29 zł,
  • wkład własny: 449.451,49 zł

23 lutego 2024