Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików

Przejdź do - Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików

 

Operacja o nazwie ,,Utworzenie kąpieliska wraz z budową pomostu w miejscowości Kulików” zrealizowana przez Gminę Sułów w ramach działania ,,Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” poddziałania ,,Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 – 2020 na podstawie umowy o przyznanie pomocy Nr 02029-6935-UM0313768/22 zawartej w dniu 21 listopada 2023r. z Województwem Lubelskim, polegała na zagospodarowaniu wolnej przestrzeni nad Zalewem Nielisz w miejscowości Kulików poprzez utworzenie kąpieliska wraz z infrastrukturą i budową pomostu pływającego.

Wybudowany kompleks pozwoli na wzbogacenie oferty turystycznej Gminy Sułów, zaspokoi potrzeby w zakresie rekreacji i wypoczynku nie tylko dla mieszkańców Kulikowa, ale również dla wszystkich mieszkańców Gminy Sułów oraz przyjeżdżających turystów.

W ramach operacji wykonano roboty ziemne mające na celu wyprofilowanie terenu i ukształtowanie go piaskiem Zbudowano wiatę i altany, dostarczono i zamontowano parasole plażowe i sztuczne palmy, wykonano ogrodzenie terenu, a z gotowych elementów prefabrykowanych zbudowano pomost pływający, za pomocą linki z pływakami oznakowano kąpielisko.

Całkowita wartość operacji wyniosła 530.000,00 zł., w tym wartość kosztów kwalifikowalnych 320.000,00 zł. Dofinansowanie ze środków PROW wyniosło 63,63 % kosztów kwalifikowalnych, czyli 203616,00 zł.

21 września 2023