UWAGA! Ten serwis używa cookies i podobnych technologii.

Brak zmiany ustawienia przeglądarki oznacza zgodę na to.

Zrozumiałem

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminie Sułów

Zapraszamy na wirtualny spacer po Gminie Sułów

Zapraszamy na I Gminne Spotkanie Opłatkowe w Sułowie.

Zapraszamy na I Gminne Spotkanie Opłatkowe w Sułowie.

czwartek, 18 grudzień 2014. Kategoria: Aktualności

Wójt Gminy Sułów Leon Bulak oraz Rada Gminy mają zaszczyt zaprosić wszystkich mieszkańców na pierwsze otwarte spotkanie opłatkowe.
Uroczystość odbędzie się dnia 30 grudnia 2014 roku o godz. 16.00 w Sułowie.
Program uroczystości:
 • Otwarcie i przywitanie przybyłych
 • Wspólna modlitwa
 • Łamanie się opłatkiem i życzenia
 • Wspólne śpiewanie kolęd z młodzieżą ze Szkół Gminy Sułów oraz uczestnikami Warsztatu Terapii Zajęciowej w Rozłopach
 • Poczęstunek z wojskowej kuchni polowej

ZAPROSZENIE

wtorek, 16 grudzień 2014. Kategoria: Ogłoszenia, Aktualności

Stowarzyszenie "Pro nobis" w Tworyczowie serdecznie zaprasza wszystkich chętnych do wspólnej Wigilii Bożego Narodzenia przy żywej szopce na placu parafialnym przy kościele w Tworyczowie w dniu 24 grudnia 2014r. od godz. 22.00 oraz do wspólnego kolędowania w dniu 26 grudnia 2014r. na Św. Szczepana po mszy świętej o godz. 10.00
Serdecznie zapraszamy
Zarząd stowarzyszenia

ZAWIADOMIENIE

poniedziałek, 15 grudzień 2014. Kategoria: Aktualności

Dzień 24 grudnia 2014 roku /środa/ w Urzędzie Gminy Sułów jest dniem wolnym od pracy za przypadający w wolną sobotę dzień świąteczny 01 listopada 2014 roku.
Wójt Gminy Sułów
/-/Leon Bulak

Zaproszenie na II Sesję Rady Gminy

piątek, 05 grudzień 2014. Kategoria: Rada Gminy

Uprzejmie informuję, że w dniu 08 grudnia 2014 r./ poniedziałek/ o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów odbędzie się II Sesja Rady Gminy Sułów.

Proponowany porządek obrad sesji:
 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Ustalenie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy
 4. Interpelacje i zapytania radnych
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków                                          *
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
 • ustalenia składu osobowego Stałych Komisji Rady Gminy Sułów.
 • ustalenia diet dla radnych Rady Gminy Sułów.
 • ustalenie wynagrodzenia dla Wójta Gminy Sułów.
 • zmiany wieloletniej prognozy finansowej na 2014 r.
 • wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2014 r.
 1. Odpowiedzi na interpelacje, zapytania, wnioski
 2. Wolne wnioski.
 3. Zakończenie obrad II Sesji Rady Gminy.
Po sesji Radni omówią projekt uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej oraz uchwały budżetowej na 2015 rok.
Niniejsze zaproszenie stanowi podstawę prawną do udzielenia zwolnień radnym od pracy zawodowej w celu umożliwienia brania udziału w pracach organów Gminy art.25 ust.3 o samorządzie gminnym(Dz .U .z 2013 r. poz.594 z późn zm.)

Zarządzenie Nr 2/O/2014

poniedziałek, 01 grudzień 2014. Kategoria: Zarządzenia Wójta Gminy Sułów

Zarządzenie Nr 2/O/2014.

Zarządzenie Nr 2/O/2014
Wójta Gminy Sułów
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji
w 2015 r. oraz określenia Regulaminu Pracy Komisji Oceniającej
 
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.), art. 15 ust. 2a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
Powołuję Komisję Konkursową ds. opiniowania ofert na powierzenie wykonywania zadań publicznych wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie ich realizacji w 2015 r. w zakresie zadań określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 i 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) w następującym składzie:
 1. Marzena Kowalczyk – przewodniczący komisji;
 2. Irena Dudek – wiceprzewodniczący komisji;
 3. Lidia Gryglas – członek komisji;
 4. Janusz Stańczyk – członek komisji;
 5. Ireneusz Węs – członek komisji.
 
§ 2.
 
Określam Regulamin Pracy Komisji Konkursowej stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 
 
Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

Zarządzenie Nr 1/O/2014

poniedziałek, 01 grudzień 2014. Kategoria: Zarządzenia Wójta Gminy Sułów

Wójta Gminy Sułów z dnia 1 grudnia 2014 r.

Zarządzenie Nr 1/O/2014
Wójta Gminy Sułów
z dnia 1 grudnia 2014 r.
 
w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2015 r.
 
Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.)  zarządzam, co następuje:
 
§ 1.
 
1. Ogłaszam otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego określonego w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn. zm.) wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w 2015 r.
 
2. Zadanie, o którym mowa w ust. 1 dotyczy dowozu niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu, ul. Gen. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość:
1) 1 uczeń z miejscowości Deszkowice Pierwsze – uczeń na wózku inwalidzkim.
 
§ 2.
 
Treść ogłoszenia o konkursie ofert na realizację zadania określonego w § 1 stanowi Załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
 
§ 3.
 
Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.
 Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

5 zalewów morze atrakcji

Lokalna Grupa GziałaniaInfolinia Urzędu PracyPopulacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersihttp://niebieskachatka.pl/ Sułów wciąga 4x4