Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam rolników zainteresowanych uprawą maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych pod zbiory w 2017 roku o możliwości zgłaszania zapotrzebowania na areał uprawowy.
Uprawa maku niskomorfinowego lub konopi włóknistych może być prowadzona na podstawie zezwolenia Wójta Gminy przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie. Zgłoszenia można dokonać w urzędzie Gminy Sułów pokój Nr 6 lub telefonicznie (84) 682 68 37 w terminie do dnia 02 listopada 2016 r.

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

24 października 2016


Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

Efektywność energetyczna sektora publicznego

Szanowni Państwo

Na podstawie § 7 ust. 1 pkt 2 Uchwały nr XX/116/2016 Rady Gminy Sulów z dnia 4 października 2016 r. w sprawie trybu i zasad przeprowadzenia konsultacji społecznych na terenie Gminy Sułów

 Wójt Gminy Sułów

zaprasza do udziału mieszkańców, stowarzyszenia Gminy Sułów, pracowników Urzędu Gminy Sułów oraz jednostek organizacyjnych gminy do konsultacji społecznych dotyczących uzgodnienia lokalizacji obiektów i instalacji potencjalnie przewidzianych do udziału w konkursie nr RPLU.05.02.00-IZ.00-06-001/16, Działania 5.2. Efektywność energetyczna sektora publicznego.

24 października 2016


Czytaj więcej o: Efektywność energetyczna sektora publicznego

Odsłonięcie pomnika w Tworyczowie

Zarząd Oddziału Gminnego ZOSP RP w Sułowie informuje, że w dniu 6 listopada 2016 r. o godz. 14-tej w kościele p.w. św. Piotra i Pawła w Tworyczowiezostanie odprawiona Msza Święta "Wypominkowa" za zmarłych strażaków z terenu gminy Sułów.

Po Mszy Św. nastąpi odsłonięcie i poświęcenie pomnika upamiętniającego zmarłych strażaków.

Serdecznie Zapraszamy mieszkańców do wzięcia udziału w uroczystościach.

21 października 2016


Czytaj więcej o: Odsłonięcie pomnika w Tworyczowie

Gminna grupa artystyczna

Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Sułowie

Przejdź do - Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Sułowie

„Wiedza jest owocem naszej pracy” - to maksyma, która przyświecała uroczystej akademii zorganizowanej 13 października 2016 r. w Zespole Szkół w Sułowie dla pracowników szkoły oraz nauczycieli emerytów pracujących w obwodzie ZS w Sułowie.

18 października 2016


Czytaj więcej o: Dzień Edukacji Narodowej w Zespole Szkół w Sułowie

Niezwykła uroczystość w Michalowie

Przejdź do - Niezwykła uroczystość w Michalowie

Uroczystość nadania imienia Szkole Podstawowej w Michalowie miała miejsce dnia 14.10.2016 r. i była efektem kilkumiesięcznych starań młodzieży, rodziców i Rady Pedagogicznej szkoły.
Rozpoczęła się mszą świętą o godz. 10.00 w Kościele Parafialnym pw. NSPJ w Klemensowie, którą sprawował biskup pomocniczy zamojsko – lubaczowski - Mariusz Leszczyński wraz z księdzem proboszczem - Ryszardem Wróblem, księdzem Wiesławem Galantem - kapelanem zamojsko - lubaczowskiej rodziny szkół im. Jana Pawła II oraz byłym proboszczem parafii – księdzem Józefem Zwolakiem.

17 października 2016


Czytaj więcej o: Niezwykła uroczystość w Michalowie

Pogrzeb strażaka

Przejdź do - Pogrzeb strażaka

02.10.2016 r.,w wieku 83 lat, zmarł 

Dh  Józef Bulak

Przez 50-lat pełnił funkcję komendanta gminnego ZOSP RP w Sułowie.

Za wieloletnią służbę został odznaczony m.in. Złotym Znakiem Związku OSP RP, Medalem Honorowym im. Bolesława Chomicza, złotym, srebrnym i brązowym medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”.

W ostatniej drodze zmarłemu towarzyszyli: rodzina, przyjaciele, sąsiedzi, delegacje z KM PSP w Zamościu, ZOP ZOSP RP w Zamościu, przedstawiciele administracji samorządowej, delegacje OSP z pocztami sztandarowymi z powiatu zamojskiego i miejscowych OSP z terenu gm. Sułów oraz delegacja z BS Szczebrzeszyn O/Sułów.

5 października 2016


Czytaj więcej o: Pogrzeb strażaka

Obwieszczenie

Obwieszczenie Wójta Gminy Sułów o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla dokumentu „Plan Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021”.

Na podstawie art. 48 ust. 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2016r., poz. 353, z późn. zm.)

informuję

o odstąpieniu od przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu dokumentu „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Sułów na lata 2016-2021”,  (zwanego dalej Planem).

 

4 października 2016


Czytaj więcej o: Obwieszczenie

„Roztoczańskie impresje i nostalgie”

Przejdź do - „Roztoczańskie impresje i nostalgie”

30 września 2016 roku odbył się w Pałacu Zamoyskich w Michalowie (dawny Klemensów) wernisaż będący podsumowaniem plenerów malarskich organizowanych przez gminę Nielisz przez trzy kolejne lata 2014, 2015, 2016. W czasie plenerów artyści przybyli z całej Polski i z zagranicy, oraz młodzież z gminy Nielisz, namalowali przeszło 80 obrazów sławiących urodę Roztocza. Konieczne stało się pokazanie owoców ich pracy szerszej publiczności. Jak to zrobić? Jak zwykle najlepszą formą jest wernisaż.

3 października 2016


Czytaj więcej o: „Roztoczańskie impresje i nostalgie”

Zmiana godziny rozpoczęcia XX sesji Rady Gminy Sułów

Przewodniczący Rady Gminy Sułów zawiadamia, że nastąpiła zmiana godziny rozpoczęcia najbliższej sesji Rady Gminy - sesja rozpocznie się o godz. 9.30 w dniu 4 października 2016 r.

3 października 2016


Czytaj więcej o: Zmiana godziny rozpoczęcia XX sesji Rady Gminy Sułów