Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. 

Archiwum wiadomości jest dostępne pod adresem: www.old.sulow.pl

Artykuły

APEL

Państwowej Komisji Wyborczej

do Wyborców

Państwowa Komisja Wyborcza informuje, że najpóźniej do dnia 20 kwietnia 2015 r. (poniedziałek) gminy muszą sporządzić spisy wyborców dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, które będą aktualizowane do czasu ich przekazania obwodowym komisjom wyborczym.

Pomiędzy 20 kwietnia a 4 maja 2015 r. każdy wyborca może sprawdzić w urzędzie gminy, w której spis wyborców został sporządzony, czy został w spisie uwzględniony.

Wójt (burmistrz, prezydent miasta) powiadamia wyborców, w sposób zwyczajowo przyjęty, o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępniania.

Udostępnienie spisu wyborców do wglądu następuje na pisemny wniosek wyborcy. Polega ono na udzieleniu informacji, że osoba wskazana we wniosku jest ujęta w spisie wyborców lub nie figuruje w spisie, w tym również z powodu skreślenia ze spisu, albo że dane wpisane we wniosku różnią się od danych osoby wpisanej do spisu wyborców. Na żądanie wnioskodawcy udzielona informacja jest potwierdzana na piśmie.

Państwowa Komisja Wyborcza zwraca się z apelem do wyborców, aby korzystali z ustawowego uprawnienia, o którym mowa w art. 36 § 1 Kodeksu wyborczego i sprawdzali, czy zostali ujęci w spisie wyborców sporządzonym dla wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r.

Zastępca Przewodniczącego

Państwowej Komisji Wyborczej

/-/ Wiesław Kozielewicz

20 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: APEL

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sułów z dnia 17 kwietnia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 20lir. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 201 Ir. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Sułów informuje że w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 9:00, odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Losowanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Sułowie pok. nr 11 (sala konferencyjna).

Wójt Gminy
/- / Leon Bulak

17 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów zawiadamia, iż w dniu  16.04.2015r. o godz. 10.00  w budynku Remizy OSP w Sułowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego utworzenia na terenie tutejszej gminy Centrum Integracji Społecznej. Spotkanie powyższe ma na celu przedstawienie założeń funkcjonowania CIS i możliwości uczestnictwa osób bezrobotnych w tworzonym przedsięwzięciu.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w w/w spotkaniu.

13 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Pożegnanie

Przejdź do - Pożegnanie

31 marca 2015r. na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Czesława Źrubek - wieloletni Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sułowie oraz pracownik Urzędu Gminy. Podczas uroczystości w dniu 8 kwietnia były łzy, podziękowania za wieloletnią pracę oraz życzenia - przede wszystkim zdrowia.

W ciągu tych wszystkich lat Pani Cesia była dla nas najlepszym przyjacielem, na którym zawsze można polegać, który zawsze służył pomocą i wsparciem.

Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować, składając najlepsze życzenia na dalsze lata.

9 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: Pożegnanie