Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Więcej Słońca w Gminie Sułów

Zapraszamy na stronę internetową http://solary.sulow.pl poświęconą instalacjom solarnym w Gminie Sułów

tel. kontaktowy do serwisu instalacji solarnych: 785 111 068

Artykuły

Dożynki w Radecznicy

Dożynki Gminne w Sułowcu

Wakacje z Bogiem

Przejdź do - Wakacje z Bogiem

W dniach 7-13 sierpnia 2016r. w Tworyczowie w siedzibie Stowarzyszenia Pro nobis przy parafii pod wezwaniem apostołów Piotra i Pawła zorganizowano po raz kolejny letnie kolonie dla dzieci i młodzieży z gminy Sułów i okolic -„Wakacje z Bogiem”. Kolonie prowadziła siostra Bogna oraz wolontariuszki, Panie ze stowarzyszenia oraz rodzice postarali się o wyżywienie dla uczestników, proboszcz Marek Gudz zapewnił prowadzącym zakwaterowanie na plebanii. Dzieciom dopisywała pogoda i humory,a w ostatnim dniu kolonii nie chciały rozstawać się z prowadzącymi. W ramach tego letniego wypoczynku zorganizowano wycieczkę do Kazimierza Dolnego,Wąwolnicy i Lublina, dzięki wsparciu finansowemu Wójta Gminy Sułów i Zarządu Powiatu Zamojskiego.

Na zakończenie w sobotę 13 sierpnia 2016 r. odbyło się pożegnalne ognisko połączone z urodzinami Marty Szostak, która gościła wszystkich ogromnym tortem urodzinowym.

Uczestnicy i organizatorzy serdecznie dziękują wszystkim dzięki którym mogły odbyć się kolonie.

Do zobaczenia w następne wakacje!

18 sierpnia 2016


Czytaj więcej o: Wakacje z Bogiem

XIX Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XIX Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 25 sierpnia 2016 r. o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów.

18 sierpnia 2016


Czytaj więcej o: XIX Sesja Rady Gminy Sułów

XVII Bieg Sobiborski

Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii

W związku z aktualną sytuacją epizootyczna w zakresie występowania afrykańskiego pomoru świń na terytoriom Polski, Główny Lekarz Weterynarii informuje co następuje.

Ubój świń na użytek własny może być prowadzony przez hodowców wyłącznie pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków wskazanych w odpowiednich przepisach prawa, w szczególności w rozporządzeniu Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie wymagań weterynaryjnych przy produkcji mięsa przeznaczonego na użytek własny (Dz. U. z 2015 r. poz. 392 z późn. zm.).

Zgodnie z §4 w/w rozporządzenia każdy posiadacz świń 24 godziny przed dokonaniem uboju na terenie gospodarstwa musi poinformować właściwego powiatowego lekarza weterynarii o zamiarze przeprowadzenia uboju.

Dodatkowo, w obszarach objętych różnymi restrykcjami związanymi z występowaniem ASP obowiązuje również postępowanie zgodnie z §2a w/w rozporządzenia, zgodnie z którym min. świnie poddawane ubojowi muszą zostać poddane przez urzędowego lekarza weterynarii badaniu przedubojowemu, a mięso pozyskane w wyniku ich uboju zostanie, poddane badaniu poubojowemu (przy czym w obszarze zagrożenia obowiązkowo pobiera się próbki do badań w kierunku ASF, natomiast w obszarze objętym ograniczeniami próbki te pobiera się, jeżeli istnieje podejrzenie wystąpienia afrykańskiego pomoru świń).

Niedopełnienie przez hodowców powyższych obowiązków, w świetle obecnej sytuacji epizootycznej, stanowi poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa epizootycznego kraju.

W związku z powyższym Główny Lekarz Weterynarii poleca rygorystyczne egzekwowanie w/w obowiązków, w szczególności w zakresie zgłaszania przez hodowców przypadków uboju świń na użytek własny zgodnie z obowiązującymi przepisami, przy czym w przypadku stwierdzenia przez urzędowych lekarzy weterynarii prowadzących czynności kontrolne w gospodarstwach w/w hodowców niedopełnienia tych obowiązków, Główny Lekarz Weterynarii poleca każdorazowo egzekwować postępowanie zgodnie z art. 26 ust. 1 pkt 2 lit. b ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego, zgodnie z którym, hodowca świń, który „powoduje zagrożenie dla zdrowia publicznego (...) nie zapewniając spełniania wymagań weterynaryjnych określonych w ustawie łub przepisach wydanych na jej podstawie (...) podlega karze pieniężnej do wysokości nieprzekraczającej trzydziestokrotnego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej za rok poprzedzający, ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego.”

17 sierpnia 2016


Czytaj więcej o: Komunikat Głównego Lekarza Weterynarii