Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Kontakt oraz informacje na temat zasady działania, korzyści, elementów instalacji solarnej i stanów awaryjnych dostępne są na stronie

 

 

www.solary.sulow.pl

Artykuły

Gminne obchody Święta Niepodległości

Przejdź do - Gminne obchody Święta Niepodległości

Gminne obchody Narodowego Święta Niepodległości w tym roku odbyły się w kościele pw. Św. App. Piotra i Pawła w Tworyczowie. Przed ołtarzem złożono symbolicznie wieńce ku pamięci wszystkich, którzy oddali swoje życie w imię niepodległości Polski. Uroczystość uświetnił bardzo ciekawy występ uczniów z Zespołu Szkół w Sułowie opowiadający o historii Polski w dążeniu do niepodległości. Okolicznościowe przemówienie wygłosił Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak.

Po uroczystej Mszy Św. delegacje, udały się do trzech Miejsc Pamięci Narodowej na terenie Gminy Sułów: do Deszkowic, Źrebiec i Kitowa. W skład każdej delegacji weszli: przedstawiciel samorządu terytorialnego, dyrektor szkoły i uczniowie oraz przedstawiciel Ochotniczej Straży Pożarnej. Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak złożył wiązankę przy pomniku w Deszkowicach Pierwszych.

Dziękujemy organizatorom za wspaniałą uroczystość a mieszkańcom za liczne przybycie.

 

13 listopada 2015


Czytaj więcej o: Gminne obchody Święta Niepodległości

Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XI Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 16 listopada 2015 r. o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów.

Proponowany porządek obrad sesji:

10 listopada 2015


Czytaj więcej o: Zaproszenie na XI Sesję Rady Gminy Sułów

Zaproszenie

VI edycja rankingu ZNP „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”

Przejdź do - VI edycja rankingu ZNP „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”

29 października 2015r. Zarząd Okręgu Lubelskiego Związku Nauczycielstwa Polskiego w Lublinie obchodził 110 rocznicę powstania Związku Nauczycielstwa Polskiego oraz po raz szósty dokonał wyróżnienia samorządów w ramach rankingu pod hasłem „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”.

 Honorowy patronat nad rankingiem ZNP objął Wojewoda Lubelski Pan Wojciech Wilk natomiast patronat medialny: Telewizja Lublin, Radio Lublin oraz Kurier Lubelski. Uroczystość odbyła się w Zespole Szkół nr 5 w Lublinie. W uroczystości uczestniczyli: Wiceprezes Związku Nauczycielstwa Polskiego - Grzegorz Gruchlik, Lubelski Kurator Oświaty – Pan Krzysztof Babisz, przedstawiciel Wojewody Lubelskiego – Pan Albin Mazurek - Dyrektor Wydziału Polityki Społecznej Urzędu Wojewódzkiego, Marszałka Województwa Lubelskiego reprezentowała Pani Halina Drozd - Dyrektor Departamentu Edukacji Kultury i Sportu; przedstawicielami wyższych uczelni byli: Ks. Profesor dr. hab. Marian Nowak – Dyrektor Instytutu Pedagogiki Katolickiego Uniwersytetu Lubelskiego, dr Arkadiusz Bereza - Prorektor UMCS ds. Ogólnych a także członkowie Zarządu Okręgu Lubelskiego, Okręgowej Komisji Rewizyjnej, Okręgowej Sekcji Pracowników Administracji i Obsługi, Sekcji Emerytów i Rencistów prezesi oddziałów ZNP i główni bohaterowie uroczystości - wyróżnieni samorządowcy oraz odznaczani członkowie ZNP.

W tegorocznej edycji Kapituła powołana przez Zarząd Okręgu Lubelskiego uhonorowała statuetkami 7 samorządów. Wśród docenionych jednostek samorządowych, które realizują zadania oświatowe w sposób podkreślający rangę oświaty w procesie nauczania i wychowywania młodego pokolenia Polaków znalazły się: Miasto Lublin, Starostwo Lublin, Starostwo Łuków, Starostwo Puławy, Starostwo Włodawa, Gmina Kłoczew, Gmina Sułów i Gmina Komarów Osada

Nagrodę w postaci statuetki otrzymał Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak. Serdecznie mu Gratulujemy.

Zdjęcia z uroczystości można oglądać na stronie Lubelskiego Okręgu ZNP (lublin.znp.edu.pl)

 

M. Kuźma

Zdjęcia pochodzą ze strony www.kurierlubelski.pl.

5 listopada 2015


Czytaj więcej o: VI edycja rankingu ZNP „Samorząd przyjazny oświacie i jej pracownikom”

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów działając na podstawie art. 39 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U. z 2013r., poz. 1235 z późn. zm.) podaje do publicznej wiadomości informację o opracowaniu projektu aktualizacji Programu usuwania wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Sułów na lata 2015- 2032.

5 listopada 2015


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

UWAGA ROLNICY

Informacja Ministra Finansów dla rolników dokonujących zakupu paliw wykorzystywanych w gospodarstwie rolnym

Informuję, że na terytorium Polski zaobserwowano nasilenie zjawiska oszustw w obrocie paliwami. Nabywcami paliwa od oszustów mogą być w coraz większym stopniu rolnicy, prawdopodobnie nieświadomi uczestnictwa w takim procederze. Ustalenia poczynione wskutek działań kontrolnych służb skarbowych prowadzą do wniosku, że nadużycia w obrocie paliwami przyjmują często formę zorganizowaną (tzw. transakcje karuzelowe). Przez karuzelę podatkową należy rozumieć siec kilku, kilkunastu (rzadziej kilkudziesięciu) podmiotów, które tworzą pozory legalnych transakcji handlowych, a ich prawdziwym celem jest wyłudzenie z urzędu skarbowego zwrotu podatku VAT. W procederze tym istotnym elementem jest wykorzystanie tzw. słupów (podmiotów z reguły nieposiadających majątku, z założenia nierozliczających podatku). Osobami uczestniczącymi w łańcuchu transakcji mających na celu wyłudzenia podatku mogą być również podmioty (m.in. rolnicy), którzy nieświadomie uczestniczą w procederze wyłudzeń, kupując paliwo po bardzo niskiej cenie (tak atrakcyjna cena nie mogłaby być zastosowana, gdyby podmioty uczestniczące w łańcuchu transakcji prawidłowo rozliczały podatek). Najczęściej zaniżona cena pełni funkcję „wabika" mającego skłonić uczciwego klienta do nabycia określonego towaru od oszusta podatkowego.

27 października 2015


Czytaj więcej o: UWAGA ROLNICY