Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Więcej Słońca w Gminie Sułów

Zapraszamy na stronę internetową http://solary.sulow.pl poświęconą instalacjom solarnym w Gminie Sułów

Artykuły

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów podaje do publicznej wiadomości, że dnia 03 lutego 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Sąsiadka przeznaczonych do sprzedaży.

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów, pokój nr 13 – parter lub pod nr Tel. 084 682 68 46.

3 lutego 2016


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

PRELEKCJE DR HAB. JOANNY KALAGI

9 lutego 2016 r. odbędzie się cykl wykładów na temat wczesnośredniowiecznego grodu pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku „Sutiejsk” – obecnie wieś Sąsiadka.

28 stycznia 2016


Czytaj więcej o: PRELEKCJE DR HAB. JOANNY KALAGI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUŁÓW

 

W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI KRYTERIÓW NABORU DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH GMINA SUŁÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

22 stycznia 2016


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUŁÓW

Nowe punkty nieodpłatnych porad prawnych

Informujemy, że z dniem 4 stycznia 2016 roku Starostwo Powiatowe w Zamościu otwiera punkty nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255). Punkty świadczenia porad zlokalizowane są w budynku Starostwa ul. Przemysłowa 4 (I piętro pokoje nr 118 i 124) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz we wtorek od 8.00 do 16.00.

5 stycznia 2016


Czytaj więcej o: Nowe punkty nieodpłatnych porad prawnych

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Sułów w okresie od 16.01.2016 do 14.02.2016 r.

Harmonogram odbioru śmieci na 2016 rok