Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Przerwa w dostawie wody

Unieważnienie otwartego konkursu ofert

Wójt Gminy Sułów informuje

 

Wójt Gminy Sułów informuje,
że przewiduje ponowne ogłoszenie konkursu ofert
na realizację w 2024 r. zadań z zakresu
upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

16 lutego 2024


Czytaj więcej o: Wójt Gminy Sułów informuje

Rekompensaty dla producentów rolnych

V Wojewódzki Konkurs na Palmę i Pisankę Wielkanocną

W co gra Perła?

Dnia 13 lutego br. w lokalnym tygodniku ukazał się artykuł pt.: „PERŁA NIE ZAGRA” , w nagłówku czytamy: „Za dotację w wysokości 42 tyś. zł nie da się prowadzić drużyny piłkarskiej, dlatego zarząd „Perły” Deszkowice podał się do dymisji”. Z treści przytoczonego artykułu wynika jasno, że wspomniany klub sportowy jest zmuszony zawiesić działalność z powodu niewystarczającej dotacji na działalność. Opublikowana przez znany tygodnik informacja była szeroko rozpowszechniana przez członków Klubu na najbardziej popularnym portalu społecznościowym.

Tymczasem w dniu 14.02.2024 r. Gminny Klub Sportowy „Perła” Deszkowice oficjalnie złożył ofertę na realizację zadania pn.: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sułów.

Z publikacji jednoznacznie wynika, że zarząd, w skład którego wchodzą/wchodzili prezes Michał Kniaziowski i wiceprezes Damian Sołtys mimo otrzymanego absolutorium: „ nie wyrazili zgody na dalszą pracę w klubie (...) ponieważ nie zgłosili się żadni inni kandydaci do objęcia stanowisk w klubie, nie ma on władz. (…) w związku z tym klub zmuszony jest zawiesić działalność”.

Na ile rzetelne jest stanowisko zarządu klubu skoro dochodzi do tak jawnej manipulacji faktami? Zarząd publicznie informuje o swojej rezygnacji z członkostwa i zawieszeniu działalności, a jednocześnie oficjalnie składa ofertę na realizację opisywanego zadania na rok 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę, zachęcamy do samodzielnej oceny przedstawionej sytuacji.

Władze Gminy Sułów nie zmieniły swojego stanowiska w sprawie „Perły” Deszkowice - ich intencją było i jest dalsze istnienie klubu sportowego, co pokazała historia ostatnich lat.

15 lutego 2024


Czytaj więcej o: W co gra Perła?

Przerwa w dostawie wody

Ogłoszenie

Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Od 12 lutego 2024r., na drogach niemal całego kraju, będzie odbywał się ruch kolumn pojazdów wojskowych w związku z cyklicznymi wojskowymi ćwiczeniami pod kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 i DRAGON-24, które odbędą się zgodnie z tegorocznym programem szkolenia Sił Zbrojnych RP. W ramach ćwiczeń, od połowy lutego do końca maja, po drogach niemal wszystkich województw w Polsce odbywał się będzie wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych. Pojazdy wojskowe będzie można spotkać na autostradach, drogach ekspresowych oraz drogach krajowych.

Przybycie i przejazd kolumn będą również wykorzystane przez uczestników ćwiczeń m.in. do przetrenowania przyjęcia i przerzutu sojuszniczych sił, koordynacji działań transgranicznych oraz współpracy z państwami gospodarzami.

Ruch pojazdów biorących udział w ćwiczeniach będzie skoordynowany w taki sposób aby ich przejazd w jak najmniejszym stopniu powodował utrudnienia w ruchu. Będą one eskortowane i zabezpieczone przez Żandarmerię Wojskową i poddziały regulacji ruchu Wojska Polskiego we współpracy z Policją.

Przegrupowania zostały skoordynowane z właściwymi władzami, w tym lokalnymi. Zwracamy się do kierowców z apelem o zachowanie szczególnej ostrożności. Nie należy wjeżdżać pomiędzy pojazdy wojskowe jadące w kolumnie.

Za utrudnienia przepraszamy.

Zwracamy się również z apelem do społeczeństwa – chrońmy dane, zwłaszcza w obecnej sytuacji. Prosimy wszystkich aby nie publikować informacji i zdjęć obrazujących ruchy wojsk i ich lokalizację, dat i godzin przejazdów kolumn wojskowych danych dotyczących wylotów i lądowań wojskowych statków powietrznych. Bądźmy świadomi zagrożeń! Każde nieprzemyślane działanie w sieci, publikowanie zdjęć przedstawiających ważne wojskowe obiekty, instalacje, urządzenia może mieć negatywne konsekwencje dla systemu bezpieczeństwa i obronności.

W I połowie 2024 r. NATO przeprowadzi serię ćwiczeń pod wspólnym kryptonimem STEADFAST DEFENDER-24 (STDE-24). W ramach ćwiczeń STDE-24 Polska będzie odgrywała rolę jednego z państw-gospodarzy i przyjmie na swoim terytorium znaczną liczbę żołnierzy i sprzętu sojuszników. Kluczowym elementem STDE-24 będzie polskie ćwiczenie narodowe z udziałem sił zbrojnych innych państw DRAGON-24 (DR-24), które rozpocznie się już na przełomie lutego i marca. STDE-24 i DR-24 są ćwiczeniami o charakterze defensywnym i nie są skierowane przeciwko jakiemukolwiek państwu.

Z poważaniem
ppłk Magdalena Busz
oficer prasowy
Wydział Działań Komunikacyjnych
Dowództwo Generalne Rodzajów Sił Zbrojnych
tel. +48 571-221-155
https://www.wojsko-polskie.pl/dgrsz/

13 lutego 2024


Czytaj więcej o: Wzmożony ruch kolumn pojazdów wojskowych

Przerwa w dostawie wody