Więcej słońca w gminie Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Realizacja projektu „Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”

Przejdź do - Realizacja projektu „Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”

W dniu 19 czerwca 2015 roku Gmina Sułów podpisała umowę na realizację projektu pn. „Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”, dofinansowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

4 września 2015


Czytaj więcej o: Realizacja projektu „Więcej Słońca - wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”

INFORMACJA

Więcej słońca

Na terenie Gminy Sułów trwają prace związane z montażem instalacji solarnych w ramach projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

Montaż odbywa się sukcesywnie, a termin montażu w poszczególnych budynkach mieszkalnych jest  uzależniony od pojemności zbiorników jak są im przypisane. W pierwszej kolejności montowane są zestawy najmniejsze o poj. zbiornika 200 l, kolejne wielkości będą instalowane po zakończeniu realizacji najmniejszych instalacji.

Montaż kompletnych zestawów 15/200 – do 11.09.2015 r.

Od 07.09.2015 r. montowane będą „kotłownie”, czyli część cwu i zwu większych zestawów 23/300 i 31/500

Montaż kompletnych zestawów 23/300 – od 14.09.2015 r.

Montaż kompletnych zestawów 31/500 – od 14.09.2015 r.

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy

26 sierpnia 2015


Prezentacja - kolektory słoneczne w gminie Sułów

 

Więcej słońcaWięcej słońca w gminie Sułów

12 lipca 2015


INFORMACJA

Więcej słońca

3 LIPCA 2015 R. O GODZ. 14.00 W REMIZIE OSP W SUŁOWIE ODBĘDZIE SIĘ SPOTKANIE INFORMACYJNE Z WYKONAWCĄ PROJEKTU DOT. DOSTAWY I MONTAŻU INSTALACJI SOLARNYCH NA TERENIE GMINY SUŁÓW.

PODCZAS SPOTKANIA ZOSTANĄ OMÓWIONE SZCZEGÓŁY ZWIĄZANE Z MONTAŻEM ZESTAWÓW SOLARNYCH. DO UDZIAŁU W SPOTKANIU ZAPRASZAMY WSZYSTKICH MIESZKAŃCÓW UCZESTNICZĄCYCH W PROJEKCIE.

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy

26 czerwca 2015


Informacja

Więcej słońca w gminie Sułów

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 19 czerwca 2015 r. pomiędzy Gminą Sułów a Województwem Lubelskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 515 244,17 zł, w tym wartość dofinansowania 3 473 063,53 zł.

 /-/ Leon Bulak

    Wójt Gminy

22 czerwca 2015


Informacja

Więcej słońca w gminie Sułów

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 13 maja 2015 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sułów a Konsorcjum firm: Energia Polska Inwestycje Sp. z o.o. – LIDER, Caldoris Polska Sp. z o.o. – PARTNER na realizację zadania pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz harmonogramów realizacji zadania wykonawca przystąpi do instalacji kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych.

 

/-/ Leon Bulak
    Wójt Gminy

14 maja 2015


Budowa próżniowego kolektora słonecznego

Przejdź do - Budowa próżniowego kolektora słonecznego

Więcej słońca

25 marca 2015


Informacje podstawowe

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach  Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013


Szanowni Państwo,

informuję iż decyzją Zarządu Województwa Lubelskiego z dnia 27 stycznia 2015 roku, Gminie Sułów przyznano dofinansowanie dla projektu pt. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów” w wysokości 4 196 759,39 zł kosztów kwalifikowalnych projektu.
Tym samym sukcesem zakończyły się starania Gminy Sułów o uzyskanie środków unijnych na zakup i montaż instalacji solarnych, które rozpoczęto w 2012 roku. Pierwotnie złożony wniosek zakładał dofinansowanie środków unijnych w wysokości 5 068 549,99 zł. Punktacja przyznana Gminie Sułów po ocenie merytorycznej i strategicznej projektu nie dawała szansy na pozyskanie tego dofinansowania. Po analizie oceny złożyliśmy stosowny protest od jej wyników, który został rozpatrzony pozytywnie.
Uzyskana w ten sposób dodatkowa punktacja umożliwiła nam otrzymanie dofinansowania z wolnych środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013 – Działanie 6.2 Energia przyjazna środowisku. Kwota ta jednak została zmniejszona do poziomu środków jakimi dysponuje Zarząd Województwa Lubelskiego.
Z uwagi na bardzo społeczny charakter inwestycji, w który zaangażowało się wielu mieszkańców gminy oraz jego wpływ na ochronę środowiska naturalnego. Biorąc pod uwagę podniesienie poziomu życia mieszkańców Gminy, Wójt Gminy podjął decyzję o realizacji inwestycji.
Zadanie obejmuje dostawę i montaż zestawów solarnych dla 360 budynków, których właściciele podpisali stosowne umowy użyczenia w 2012 r. i widnieją na liście podstawowej uczestników projektu. Wszyscy właściciele w celu weryfikacji podstawowych danych oraz określenia warunków uczestnictwa w projekcie muszą podpisać umowę rozstrzygającą te kwestie.
W wypadku rezygnacji z uczestnictwa w projekcie Właściciele są zobowiązani do osobistego stawiennictwa i rozwiązania w/w umowy użyczenia.
W związku z tym, iż projekt uprzednio planowany do realizacji na 2 lata, musi zostać zrealizowany w bieżącym roku kalendarzowym. W celu sprawnego przeprowadzenia czynności przygotowawczych oraz podpisania z Właścicielami budynków umów określających warunki uczestnictwa w projekcie, na terenie gminy zostaną zorganizowane spotkania zgodnie z poniższym harmonogramem.

Harmonogram spotkań:

25 marca 2015


Czytaj więcej o: Informacje podstawowe