Organizacje pozarządowe

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zarządzenie w sprawie ogłoszenia konkursu ofert na powierzenie wykonywania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji

 

 

27 listopada 2019


Zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej ds. opiniowania ofert

 

 

27 listopada 2019


Zaproszenie dla przedstawicieli organizacji pozarządowych do udziału w pracach Komisji Konkursowej

 

 

27 listopada 2019


OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2018 r. zadań z zakresu:

„upowszechniania kultury fizycznej i sportu”

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2018 r. zadań z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu,mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817), oraz art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) – wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy "PERŁA" DESZKOWICE

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

12 lutego 2018


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2017 r zadań z zakresu:
„upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2017 r zadań z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ), oraz art. 28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) - wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy"PERŁA" DESZKOWICE

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 

7 lutego 2017


OGŁOSZENIE KONKURSU

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie( Dz. U. z 2016 r., poz.1817 )
Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017r zadań z zakresu: upowszechniania kultury fizycznej i sportu

I.Rodzaj zadania:

1) Organizowanie przygotowań i uczestnictwa zawodników rekrutujących się z terenu Gminy Sułów w rozgrywkach lokalnych, ponadlokalnych, oraz imprezach sportowo-rekreacyjnych w szczególności w ramach igrzysk „ Mieszkańców Zamojskiej Wsi". Prowadzenie sekcji piłki nożnej . Ponoszenie opłat za szkolenie, ubezpieczenie i dowóz zawodników na mecze, opłaty za pracę sędziów ligowych, wpisowego oraz kosztów utrzymania obiektów sportowych.

Zadania te mieszczą się w sferze zadań publicznych określonych w art.4 ust.1 pkt 17 powołanej na wstępie ustawy oraz art.28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010r (Dz.U. z 2016r.,poz.l76)

II.Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania  wynosi: 25.000,00 zł (słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych).

5 stycznia 2017


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE KONKURSU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

OGŁOSZENIE
WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2017 r. zadań z zakresu:
nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu,
ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2017 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 z późn. zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

 

Polskie Stowarzyszenie na rzecz Osób z  Niepełnosprawnością Intelektualną
Koło w Zamościu.

 

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 

16 grudnia 2016


OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2016r zadań z zakresu:

„upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o dokonania oceny złożonej oferty na realizację w 2016 r zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.), oraz art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r, poz. 715) - wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy "PERŁA" DESZKOWICE.

 

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

14 marca 2016


OGŁOSZENIE KONKURSU

OGŁOSZENIE

Na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817)  Wójt Gminy Sułów ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację w 2017 r. zadań z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

 I. Rodzaj zadania:

Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Zamościu, ul. Orlicz – Dreszera 14, 22 – 400 Zamość:

a) 1 uczeń z miejscowości Deszkowice Pierwsze – uczeń na wózku inwalidzkim.

Zadanie to mieści się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 powołanej na wstępie ustawy.

Przedmiotem konkursu ofert jest powierzenie wykonania zadania publicznego wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania.

II. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację:

  1. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację Zadania wynosi: 9500,00 zł (słownie: dziewięć tysięcy pięćset złotych).

21 listopada 2016


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE KONKURSU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

Sułów, dnia 2015-12-29

 

RO. 524.13.2015.MK

 

OGŁOSZENIE

WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

 

na realizację w 2016 r. zadań z zakresu:

nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, pn.:

 

„Dowóz niepełnosprawnego ucznia z terenu Gminy Sułów do Polskiego Stowarzyszenia na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym – Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy – Koło w Zamościu”

 

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2016 r. zadania z zakresu: nauki, szkolnictwa wyższego edukacji, oświaty i wychowania, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r. poz. 1118 z późn. zm.) – wybrana została oferta złożona przez:

 

Polskie Stowarzyszenie na Rzecz Osób z Upośledzeniem Umysłowym, Ośrodek Rehabilitacyjno – Edukacyjno – Wychowawczy Koło w Zamościu.

 

/-/ Leon Bulak

Wójt Gminy Sułów

29 grudnia 2015