HotSpoty w gminie Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Pomiar prędkości łącza

14 września 2014


Regulamin korzystania z sieci „e-Gmina Sułów” Urzędu Gminy Sułów.

  • 1. Postanowienia ogólne

Niniejsze warunki określają zasady i zakres korzystania z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g świadczonych przez Urząd Gminy Sułów (zwanym dalej Urzędem) użytkownikom (zwanym dalej Użytkownikiem lub Użytkownikami).

  1. Korzystanie z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g (zwanych dalej siecią dostępową) jest bezpłatne.
  2. Przed skorzystaniem z sieci punktów dostępowych w standardzie IEEE 802.11b/g każdy Użytkownik winien zapoznać się z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
  3. Ograniczenia sesji użytkownika:

-czas trwania 60 min

-ograniczenie przepustowości do 512 kbit/s

-miesięczny limit transferu danych (tj. suma danych wysłanych oraz odebranych) wynosi 750 MB dla użytkownika

  1. Urząd Gminy Sułów nie prowadzi bezpośredniego wsparcia dla użytkowników sieci w zakresie zakupu i konfiguracji kart radiowych, jak również nie ponosi odpowiedzialności za kompatybilność urządzeń użytkownika z infrastrukturą sieci.

25 marca 2015


Czytaj więcej o: Regulamin korzystania z sieci „e-Gmina Sułów” Urzędu Gminy Sułów.

Lista nadajników

L.p Lokalizacja SSID (nazwa nadajnika) Polaryzacja anteny
1 Urząd Gminy Sułów Gmina_1 pozioma
2 Urząd Gminy Sułów Gmina_2 pozioma
3 Urząd Gminy Sułów Gmina_3 pozioma
4 Szkoła Podstawowa w Tworyczowie Gmina pozioma
5 Tworyczów (remiza OSP) Gmina_5 pozioma
6 Sąsiadka (budynek byłej szkoły) Gmina_4 pozioma
7 Rozłopy Gmina pozioma
8 Michalów ul. Zielona Gmina pozioma
9 Zespół Szkół w Michalowie Gmina pozioma
10 Deszkowice Drugie Gmina_Deszkowice_Drugie pionowa
11 Deszkowice Drugie Rudki Gmina_Deszkowice_Rudki pionowa
12 Kulików Kulikow_Gmina pionowa
13 Kitów remiza OSP Kitow_Gmina pionowa

 

12 stycznia 2011


Informacje o sieci

Sieć internetowa zbudowana w ramach programu „e-Gmina Sułów-budowa bezprzewodowej sieci internetowej w gminie" pracuje w standardzie 802.11b (2,4GHz).

Standardowe urządzenia pracujące zgodnie ze standardem 802.11b pozwalają na przesył z przepływnością maksymalną - 11 Mb/s.

Standardowa przepływność w sieci Gminy Sułów wynosi 512/128 kb/s.

Udostępniony sygnał nie jest zabezpieczony (sieć nie oferuje szyfrowania).

W celu przyłączenia się do sieci należy złożyć podanie do Wójta Gminy Sułów o przyłączenie do sieci.

Następnie zakupić i zamontować we własnym zakresie zestaw kliencki pracujący na częstotliwości 2,4GHz (karta radiowa i antena lub AP (access point) i antena w zależności od jakości sygnału).

Urząd Gminy Sułów nie oferuje usługi montażu instalacji u mieszkańców w domu.


Grafika: Dzienne obciążenie sieci (aktualizowane co 5min.)

Dzienne obciążenie  sieci (aktualizacja co 5 minut)

12 stycznia 2011