Rada Gminy Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

XXV Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się dnia
29 grudnia 2020 roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego
w Sułowie „Stara Remiza".

21 grudnia 2020


Czytaj więcej o: XXV Sesja Rady Gminy Sułów

XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się dnia
16 grudnia 2020 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego
w Sułowie „Stara Remiza".

14 grudnia 2020


Czytaj więcej o: XXIV Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

XXIII Sesja Rady Gminy Sułów

Informuję, że XXIII Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 27 listopada 2020 roku o godz. 11/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

20 listopada 2020


Czytaj więcej o: XXIII Sesja Rady Gminy Sułów

XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się dnia
12 października 2020 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego
w Sułowie „Stara Remiza".

8 października 2020


Czytaj więcej o: XXII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu
29 września 2020 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza".

25 września 2020


Czytaj więcej o: XXI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

XX Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XX Sesja Rady Gminy Sułów,
odbędzie się w dniu 26 sierpnia 2020 roku o godz. 10/00
w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie
„Stara Remiza”.

19 sierpnia 2020


Czytaj więcej o: XX Sesja Rady Gminy Sułów

XIX Sesja Rady Gminy Sułów

Przejdź do - XIX Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XIX Sesja Rady Gminy Sułów
odbędzie się
w dniu 16 czerwca 2020 roku o godz. 10:00
w sali konferencyjnej
Centrum Kulturalne w Sułowie
„Stara Remiza”.

12 czerwca 2020


Czytaj więcej o: XIX Sesja Rady Gminy Sułów

Wójt z absolutorium

16 czerwca odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Sułów. Wśród głosowanych spraw znalazły się m.in. udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2019 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2019 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sułów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2019 r.

Na początku sesji przewodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski poprosił wójta Leona Bulaka o przedstawienie raportu o stanie Gminy Sułów za rok 2019. Wymieniono m.in. wszystkie wykonane w poprzednim roku inwestycje, a były to:

- modernizacja drogi gminnej w Tworyczowie o długości 450 m,

- przebudowa nawierzchni dróg gminnych i wewnętrznych zlokalizowanych na terenie gminy – Kulików – 350 m, Kawęczyn-Kolonia – 400 m, Deszkowice Pierwsze – 200 m, Kitów – 300 m, Tworyczów – 200 m., Sułowiec – 300 m,

- utwardzenie dna i odwodnienie wąwozu lessowego w Źrebcach,

- przebudowa drogi gminnej Deszkowice Pierwsze – Rozłopy o długości 710 m,

- przebudowa drogi gminnej w miejscowości Deszkowice Drugie – długość 3,62 km,

- budowa napowietrznej linii oświetlenia ulicznego w Michalowie, Deszkowicach Pierwszych i Sułowie,

- przebudowa drogi gminnej w Deszkowicach Pierwszych – 902 m,

- przebudowa róg gminnych w Sułowcu – łączna długość 1,74 km,

- budowa chodnika w Deszkowicach Pierwszych – 561 m,

- przebudowa drogi powiatowej Nielisz – Gruszka Duża – Tworyczów – długość 3,397 km (inwestycja podjęta wspólnie z powiatem zamojskim)

 

Po wysłuchaniu raportu wszyscy radni byli jednogłośni i opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi Leonowi Bulakowi absolutorium.

Gratulujemy Panu Wójtowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

17 czerwca 2020


XVIII Sesja Rady Gminy Sułów

Przejdź do - XVIII Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XVIII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 30 kwietnia 2020 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie „Stara Remiza”.

27 kwietnia 2020


Czytaj więcej o: XVIII Sesja Rady Gminy Sułów

XVII Sesja Rady Gminy Sułów

Przejdź do - XVII Sesja Rady Gminy Sułów

Informuję, że XVII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 28 lutego 2020 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

18 lutego 2020


Czytaj więcej o: XVII Sesja Rady Gminy Sułów