Przekazanie komputerów dla Beneficjentów Konkursu „Granty PPGR”

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
28 listopada 2022

 

W dniach 17-18 listopada 2022 r., w Budynku Urzędu Gminy Sułów, odbyło się przekazanie dzieciom sprzętu komputerowego zakupionego w ramach realizacji projektu  Cyfrowa Polska – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”.

Przekazanie sprzętu odbyło się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w październiku ubiegłego roku. Do Gminy Sułów wpłynęło 68 wniosków, z czego 65 osób spełniało wymagane warunki i zostały zakwalifikowane do objęcia wsparciem.

Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) przez kilka miesięcy weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Sułów został oceniony pozytywnie, w wyniku czego Gminie został przyznany grant w wysokości 187.330,00 zł na zakup 65 laptopów wraz z oprogramowaniem użytkowym, ubezpieczeniem oraz akcesoriami w postaci słuchawek, pendriva oraz myszki z podkładką.

 

Wykonawcę sprzętu oraz oprogramowania wyłoniono w drodze przetargu. Całkowity koszt sprzętów to 184.600,00 zł. Sprzęt został dostarczony przez firmę iCOD.pl Sp. z o. o., ul. Grażyńskiego 51, 43-300 Bielsko-Biała natomiast akcesoria dodatkowe przez firmę Dalimex Sp. z o. o., ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin.

Gmina Sułów, jako Darczyńca zobligowana została do opracowania procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Obdarowany zobowiązany będzie do czterokrotnego złożenia oświadczenia, że przyjęty sprzęt jest wykorzystywany zgodnie z jego przeznaczeniem do celów związanych z realizacją założeń projektu do Urzędu Gminy w Sułowie w czterech terminach tj.: maj i listopad 2023, oraz  maj i listopad 2024 r.

Darczyńcy przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Obdarowanego okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin – m.in. w celu oceny jego stanu technicznego oraz sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną.

Program „Granty PPGR – Wsparcie dzieci i wnuków byłych pracowników PGR w rozwoju cyfrowym” jest finansowany ze środków Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa V: Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU.

Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19

 

Galeria

  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie
  • Powiększ zdjęcie