IV Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
10 czerwca 2024

IV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 17 czerwca 2024 roku (poniedziałek) o godz. 12.00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie - Sułów 143.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z:
  1. a) II Sesja Rady Gminy Sułów,
  2. b) III Nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Sułów,
 4. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami,
 5. 5. Zapytania radnych.
 6. 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. 7. Debata nad raportem o stanie gminy Sułów za 2023 rok.
 8. 8. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) udzielenia wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2023 rok,
  2. b) zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2023r.,
  3. c) udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2023r.,
  4. d) nadania imienia Szkole Podstawowej w Sułowie,
  5. e) przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Sułów,
  6. f) udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy rzeczowej na realizację zadania publicznego,
  7. g) wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia pomiędzy Gminą Sułów a Miastem i Gminą Szczebrzeszyn w zakresie zbiorowego odprowadzania ścieków z miejscowości Michalów,
  8. h) zmiany Uchwały Nr LX/387/2024 z dnia 30 kwietnia 2024 r. w sprawie wyrażenia zgody odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy najmu.
 9. 9. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 10. 10. Wolne wnioski i sprawy różne.
 11. 11. Zakończenie obrad IV Sesji Rady Gminy.