III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 czerwca 2024

III Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu  11 czerwca 2024 roku (wtorek) o godz. 10.00 w sali widowiskowej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie - Sułów 143.

Porządek obrad sesji Rady Gminy.

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Zapytania radnych.
 4. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 5. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1.  uchylenia uchwały zmieniającej uchwałę w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na rok 2024,
  2.  uchylenia uchwały zmieniającą uchwałę w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie Gminy Sułów na rok 2024,
  3. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  4. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2024 r.
 6. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 7. Wolne wnioski i sprawy różne.
 8.  Zakończenie obrad III Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.