UWAGA - Obowiązek złożenia oświadczenia.

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 maja 2023

Szanowni Państwo,

przypominamy, że osoby które otrzymały sprzęt komputerowy z projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym  – Granty PPGR” na podstawie umowy podpisanej z Gminą Sułów, zobowiązane są do złożenia oświadczenia o posiadaniu i użytkowaniu otrzymanego sprzętu komputerowego.
Oświadczenia należy składać osobiście do: Urzędu Gminy Sułów (pokój nr 13), listownie pod poniższym adresem: Urząd Gminy w Sułowie, Sułów 63, 22-448 Sułów.  Oświadczenia należy złożyć do dnia 31 maja 2023 r.