Aktualności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW

OGŁOSZENIE O OTWARTYM NABORZE PARTNERÓW Gminy Sułów do wspólnego przygotowania i realizacji projektu pn. „Rewitalizacja - budowa i przebudowa obiektów zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów

6 października 2017


ZAPROSZENIE

II Spotkanie konsultacyjne 
w sprawie wizji rozwoju obszaru rewitalizacji Gminy Sułów

Lokalny Program Rewitalizacji podstawą ożywienia społeczno – gospodarczo – kulturalnego gminy Sułów

Wójt Gminy Sułów serdecznie zaprasza mieszkańców, przedsiębiorców oraz inne podmioty i grupy aktywne na terenie gminy do włączenia w proces rewitalizacji związany z opracowaniem Lokalnego Programu Rewitalizacji Gminy Sułów na lata 2017-2020.

Spotkanie odbędzie się we czwartek tj. 6 kwietnia 2017 r. o godzinie 14:00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Gminy Sułów (pok. nr 11).

Pierwsza część spotkania dotyczyć będzie procesów wdrażania, monitoringu oraz aktualizacji Lokalnego Programu Rewitalizacji. W drugiej części zostanie zaprezentowana aktualna granica obszaru rewitalizacji oraz obszaru zdegradowanego. Na zakończenie zaprezentowane i omówione zostaną cele wyznaczonego obszaru rewitalizacji.

3 kwietnia 2017


Czytaj więcej o: ZAPROSZENIE

KARTY PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO

I nabór kart projektu do 27.03.2017 r.

w ramach

Lokalnego Programu Rewitalizacji dla gminy Sułów na lata 2017-2020

Gmina Sułów jest w trakcie opracowania Lokalnego Programu Rewitalizacji, który określi, jakie kompleksowe działania należy podjąć na rzecz mieszkańców, przestrzeni publicznej, środowiska i gospodarki na wyznaczonym obszarze rewitalizacji.

Zachęcamy Państwa do zgłaszania propozycji projektów, które w przyszłości mogłyby być realizowane w Gminie Sułów w obszarze przeznaczonym do rewitalizacji tj. podobszar 1 w sołectwie Sąsiadka, podobszar 2 w sołectwie Sułów (Sułów Lewa – Urząd) oraz sołectwo Deszkowice Pierwsze oraz na obszarze zdegradowanym tj.: sołectwo Rozłopy, sołectwo Sułowiec, sołectwo Tworyczów, sołectwo Sułówek, sołectwo Kolonia Kawęczyn, sołectwo Kulików, sołectwo Kitów.

14 marca 2017


Czytaj więcej o: KARTY PROJEKTU REWITALIZACYJNEGO