Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
22 czerwca 2015

Więcej słońca w gminie Sułów

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 19 czerwca 2015 r. pomiędzy Gminą Sułów a Województwem Lubelskim podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów” realizowanego w ramach Osi Priorytetowej VI Środowisko i czysta energia, Działania 6.2. Energia przyjazna środowisku, Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013.

Całkowita wartość projektu wynosi 4 515 244,17 zł, w tym wartość dofinansowania 3 473 063,53 zł.

 /-/ Leon Bulak

    Wójt Gminy