Informacja

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 maja 2015

Więcej słońca w gminie Sułów

Szanowni Państwo,

Informuję, że w dniu 13 maja 2015 r. w wyniku przeprowadzonej procedury przetargowej podpisana została umowa pomiędzy Gminą Sułów a Konsorcjum firm: Energia Polska Inwestycje Sp. z o.o. – LIDER, Caldoris Polska Sp. z o.o. – PARTNER na realizację zadania pn. Zakup i montaż kolektorów słonecznych w ramach projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

Po opracowaniu niezbędnej dokumentacji oraz harmonogramów realizacji zadania wykonawca przystąpi do instalacji kolektorów słonecznych w budynkach indywidualnych.

 

/-/ Leon Bulak
    Wójt Gminy