OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
7 lutego 2017

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2017 r zadań z zakresu:
„upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2017 r zadań z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ), oraz art. 28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) - wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy"PERŁA" DESZKOWICE

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak