OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 marca 2016

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT

na realizację w 2016r zadań z zakresu:

„upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego o dokonania oceny złożonej oferty na realizację w 2016 r zadania: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, mieszczącego się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 z późn.zm.), oraz art. 28 ust. 2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2014 r, poz. 715) - wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy "PERŁA" DESZKOWICE.

 

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak