W co gra Perła?

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lutego 2024

Dnia 13 lutego br. w lokalnym tygodniku ukazał się artykuł pt.: „PERŁA NIE ZAGRA” , w nagłówku czytamy: „Za dotację w wysokości 42 tyś. zł nie da się prowadzić drużyny piłkarskiej, dlatego zarząd „Perły” Deszkowice podał się do dymisji”. Z treści przytoczonego artykułu wynika jasno, że wspomniany klub sportowy jest zmuszony zawiesić działalność z powodu niewystarczającej dotacji na działalność. Opublikowana przez znany tygodnik informacja była szeroko rozpowszechniana przez członków Klubu na najbardziej popularnym portalu społecznościowym.

Tymczasem w dniu 14.02.2024 r. Gminny Klub Sportowy „Perła” Deszkowice oficjalnie złożył ofertę na realizację zadania pn.: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sułów.

Z publikacji jednoznacznie wynika, że zarząd, w skład którego wchodzą/wchodzili prezes Michał Kniaziowski i wiceprezes Damian Sołtys mimo otrzymanego absolutorium: „ nie wyrazili zgody na dalszą pracę w klubie (...) ponieważ nie zgłosili się żadni inni kandydaci do objęcia stanowisk w klubie, nie ma on władz. (…) w związku z tym klub zmuszony jest zawiesić działalność”.

Na ile rzetelne jest stanowisko zarządu klubu skoro dochodzi do tak jawnej manipulacji faktami? Zarząd publicznie informuje o swojej rezygnacji z członkostwa i zawieszeniu działalności, a jednocześnie oficjalnie składa ofertę na realizację opisywanego zadania na rok 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę, zachęcamy do samodzielnej oceny przedstawionej sytuacji.

Władze Gminy Sułów nie zmieniły swojego stanowiska w sprawie „Perły” Deszkowice - ich intencją było i jest dalsze istnienie klubu sportowego, co pokazała historia ostatnich lat.