Wyjaśnienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
19 stycznia 2024

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące obecnej sytuacji Klubu Sportowego „PERŁA” Deszkowice informujemy, że wieloletnia współpraca władz samorządowych z zarządem klubu, która cechowała się życzliwą postawą wobec przedstawianych przez zarząd próśb czy inicjatyw, w ostatnich miesiącach uległa znacznemu pogorszeniu.  Przyczyną takiego stanu rzeczy, była roszczeniowa  postawa zarządu klubu dotycząca przyszłego wsparcia finansowego. Przedstawiona przez PERŁĘ propozycja budżetu na rok 2024 znacznie przewyższała dotychczasowe warunki finansowe realizowane przez klub.

Pomimo zwiększenia dotacji przez Wójta Gminy Sułów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sułów, zarząd klubu podczas spotkania z władzami samorządowymi jednoznacznie odrzucił przyjęte ustalenia i nie dopuszczał w tej kwestii żadnych ustępstw. Zamiast szukać kompromisów oraz ustalenia zasad współpracy na warunkach, które przyniosłyby pozytywne efekty dla obu zainteresowanych stron -  członkowie zarządu przedstawili na piśmie swoją rezygnację z członkostwa w zarządzie oraz klubie.

Postawa szantażu ze strony Klubu polegająca na żądaniu określonej kwoty finansowej tj. 52 250,00 zł lub rozwiązanie klubu, nie mogła spotkać się z akceptacją władz Gminy Sułów.

W sytuacji gdy zarząd przedstawił swoją oficjalną rezygnację, pojawiły się osoby zainteresowane rozwojem sportu  na terenie  naszej gminy , które postanowiły wesprzeć klub w tej trudnej sytuacji i gotowe były powołać nowy zarząd, tym samym nie dopuścić do likwidacji gminnego klubu sportowego. Próba ta spotkała się z natychmiastową reakcją dotychczasowego zarządu  PERŁY. Członkowie klubu zostali negatywnie nastawieni do nowych osób i do ich pomysłów. Czy zatem zarząd ma na celu dobro Klubu i dalsze jego funkcjonowanie?

Warto podkreślić także, że coroczny konkurs ofert  na realizację ww. zadania  obejmował szereg działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród mieszkańców, w tym z organizacją różnorodnych wydarzeń sportowych na terenie Gminy Sułów. Tymczasem Klub Sportowy PERŁA Deszkowice, składający rokrocznie ofertę we wspomnianym konkursie, realizował wyłącznie zadania związane z utrzymaniem samego klubu. Podczas licznych imprez kulturalno-sportowych, czy nawet rozgrywek sportowych międzyszkolnych, halowych organizowanych przez Gminę Sułów oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie, członkowie klubu nie czuli się zobowiązani ani do udziału, ani do współorganizacji tych wydarzeń. Na przestrzeni kilku lat zorganizowali tylko jeden jubileuszowy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Przy organizacji wydarzenia aktywnie współpracowała z klubem Gmina Sułów oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie.

Władze samorządowe zawsze starały się aby współpraca z klubem układała się jak najlepiej. W roku ubiegłym oprócz dotacji na realizację oferty konkursu, Gmina Sułów wsparła Klub Sportowy Perła Deszkowice zakupem siatek do piłkochwytów oraz umocowaniem ich na boisku, pokryła koszt treningu nowo powstałej Młodzieżowej Drużyny Piłkarskiej a także zapewniła darmowy transport na mecze.

 Pomimo starań władze samorządowe z Panem Wójtem na czele spotkały się z niechęcią do wspólnych rozmów i prób znalezienia rozwiązania zaistniałej sytuacji.