LVII Sesja Rady Gminy Sułów

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
14 listopada 2023

Uprzejmie informuję, że LVII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 21 listopada 2023 roku o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie „Stara Remiza”

Porządek obrad sesji Rady Gminy.
1. Otwarcie sesji.
2. Przyjęcie porządku obrad.
3. Przyjęcie protokołu z LVI sesji Rady Gminy Sułów,
4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami,
5. Zapytania radnych.
6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
7. Podjęcie uchwał w sprawie:
a) udzielenia Miastu Zamość pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
b) uchwalenia Programu współpracy Gminy Sułów z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2024 rok,
c) rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy Sułów,
d) obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 r.,
e) określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Sułów na rok 2024,
f) określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Sułów na 2024 rok,
g) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
h) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
9. Wolne wnioski i sprawy różne.
10. Zakończenie obrad LVII Sesji Rady Gminy.