Zawiadomienie

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
27 sierpnia 2015

Zawiadamiam właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w wyniku pogłębiającej się suszy ponieśli szkody w uprawach rolnych, że mogą składać w Urzędzie Gminy Sułów oświadczenia o wysokości poniesionych szkód. Oświadczenia na specjalnym druku dostępnym w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi przyjmowane są w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Sułów do dnia 10 września 2015r. Wszystkie dane dotyczące poszczególnych upraw wykazane w oświadczeniu powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR (minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha). Szacowania wysokości szkody dokona poprzez lustrację na miejscu komisja' powołana przez wojewodę w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, jednak nie później niż do czasu zbioru uprawy albo jej likwidacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Druk oświadczenia.

2. Druk oświadczenia o ilości zwierząt i ich cenach.

/-/ Leon Bulak

Wójt Gminy