XXX Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 lipca 2021

Uprzejmie informuję, że XXX Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 21 lipca 2021 roku
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie „Stara Remiza”

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. 1. Otwarcie sesji.
 2. 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. 3. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy Sułów.
 4. 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami.
 5. 5. Zapytania radnych.
 6. 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. a) udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Zamojskiego,
  2. b) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie prawa własności nieruchomości,
  3. c) zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  4. d) wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
 8. 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. 10. Zakończenie obrad XXX Sesji Rady Gminy.