XXVI Sesja Rady Gminy

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
4 lutego 2021

Uprzejmie informuję, że XXVI Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy Sułów.
 4. Sprawozdanie Wójta Gminy Sułów z pracy w okresie między sesjami.
 5. Zapytania radnych.
 6. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 7. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. zamiaru przekształcenia Szkoły Podstawowej w Tworyczowie w filię szkoły Podstawowej w Sułowie,
  2. udzielenia Powiatowi Zamojskiemu pomocy finansowej na realizację zadania publicznego,
  3. wyrażenia zgody na zawarcie porozumienia o wspólnym przygotowaniu i przeprowadzeniu postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zakup     energii elektrycznej w     ramach Grupy Zakupowej Energii Elektrycznej,
  4. zasad nabywania, zbywania i obciążania nieruchomości oraz ich wydzierżawiania lub wynajmowania na czas oznaczony dłuższy niż 3 lata lub na czas nieoznaczony oraz gdy     po umowie zawartej na czas oznaczony do 3 lat zawierane są kolejne umowy, których     przedmiotem jest ta sama nieruchomość,
  5. przyjęcia Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie Gminy Sułów w 2021 roku,
  6. zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Sułów i Szczebrzeszyn,
  7. zawarcia porozumienia międzygminnego Gminy Szczebrzeszyn i Sułów,
  8. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  9. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 r.
 8. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 9. Wolne wnioski i sprawy różne.
 10. Zakończenie obrad XXVI Sesji Rady Gminy.

 

Przewodniczący Rady Gminy
/-/ Ryszard Pietrykowski