Wydarzenia kulturalne

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „WCZESNOŚREDNIOWIECZNY GRÓD SUTIEJSK"

I.  ORGANIZATOR

Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie pod patronatem Wójta Gminy Sułów.

II. ZAŁOŻENIA OGÓLNE

W konkursie mogą brać udział uczniowie szkół podstawowych, gimnazjów i osoby dorosłe.

III. CELE KONKURSU

 1. Upowszechnienie wśród mieszkańców gminy Sułów historii naszej ziemi.
 2. Uświadomienie wartości wynikających z dziedzictwa kulturowego.
 3. Podkreślenie kulturowego i duchowego znaczenia poszukiwania własnych korzeni i znajomości historii.

IV. TEMATYKA PRAC

Tematem prac jest plastyczna idea i samodzielna interpretacja wyglądu, codziennego życia, roli historycznej grodu obronnego Sutiejsk (Sąsiadka).

V. FORMAT I TECHNIKA PRAC

 1. Prace konkursowe mogą być wykonane w dwóch kategoriach: plakat lub makieta.
 2. Prace konkursowe winny być wykonane w formacie A3 lub A2.
 3. Prace mogą być wykonane w następujących technikach plastycznych: ołówek, kredka, pastele, farby plakatowe, wycinanka, collage.
 4. Przyjmowane będą wyłącznie prace indywidualne.
 5. Praca winna być opatrzona metryczką zawierająca: imię i nazwisko, dane adresowe oraz nr telefonu autora.

VI. PRZEBIEG KONKURSU

 1. Konkurs będzie realizowany jednoetapowo, w następujących kategoriach: uczniowie szkół podstawowych, uczniowie gimnazjów i osoby pełnoletnie.
 2. Termin dostarczenia prac: do 13 maja 2016 roku.
 3. Miejsce dostarczenia prac: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie.
 4. W przypadku niejasności związanych z konkursem prosimy o kontakt telefoniczny z organizatorem tj. Gminną Biblioteką Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie.
 5. Prace konkursowe będą oceniane przez Komisję Konkursową, która wybierze po trzy prace w każdej kategorii - plakat, makieta i każdej grupie wiekowej.
 6. Komisja konkursowa zostanie powołana przez Wójta Gminy Sułów.

VII. NAGRODY

 1. Zdobywcy trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach otrzymają nagrody rzeczowe.
 2. Przewidziane są również wyróżnienia za szczególne walory artystyczne lub historyczne.
 3. Osoby nagrodzone zostaną powiadomione pisemnie lub telefonicznie o dacie i miejscu uroczystego rozdania nagród.
 4. Prace nadesłane na konkurs przechodzą na własność Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie i mogą być wykorzystywane w ramach jej statutowej działalności.
 5. Nagrodzone i wyróżnione prace będą prezentowane w pomieszczeniu Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie oraz podczas Dni Sąsiadki organizowanych 10 lipca br na terenie podgrodzia grodu Sutiejsk.

16 marca 2016


Prelekcja nt. wczesnośredniowiecznego grodu Sutiejsk

14 marca 2016


Święto Kobiet

Przejdź do - Święto Kobiet

Po raz kolejny, w Sułowie miało miejsce święto kobiet.

Swoją obecnością zaszczyciła nas ponad setka Pań z terenu całej gminy.

 

11 marca 2016


Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów

Przejdź do - Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów

W dniach 25 i 26 lutego 2016 r. odbył się dwudniowy turniej o puchar Wójta Gminy Sułów w następujących dyscyplinach: warcaby, bilard, piłkarzyki i tenis stołowy zorganizowany przez klub Stara Remiza w Sułowie, Gminną Bibliotekę Publiczną w Sułowie.

4 marca 2016


Czytaj więcej o: Turniej o Puchar Wójta Gminy Sułów

Turniej o Puchar Wójta Gminy w Sułowie

12 lutego 2016


PRELEKCJE DR HAB. JOANNY KALAGI

9 lutego 2016 r. odbędzie się cykl wykładów na temat wczesnośredniowiecznego grodu pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku „Sutiejsk” – obecnie wieś Sąsiadka.

28 stycznia 2016


Czytaj więcej o: PRELEKCJE DR HAB. JOANNY KALAGI

II Gminne Spotkanie Opłatkowe

Przejdź do - II Gminne Spotkanie Opłatkowe

Przedstawiamy fotorelację z Gminnego Spotkania Opłatkowego 30 grudnia 2015 r. przed remizą OSP w Sułowie.

4 stycznia 2016


Świętowanie przy Szczepanie w Tworyczowie

Przejdź do - Świętowanie przy Szczepanie w Tworyczowie

Drugiego dnia Świąt na św. Szczepana Stowarzyszenie Pro Nobis w Tworyczowie zorganizowało wspólne kolędowania przy żywej szopce i kuchni wojskowej z grochówką.

30 grudnia 2015


Konkurs w Sitnie

Przejdź do - Konkurs w Sitnie

W dniu 13 grudnia 2015 r. w Sitnie dwa stowarzyszenia z terenu Gminy Sułów zostały nagrodzone w konkursie na ciasto i stroik bożonarodzeniowy zorganizowanym przez Lokalną Grupę Działania Ziemia Zamojska, a były to:

Stowarzyszenie Pro nobis z Tworyczowa - III miejsce, nagroda bon wartości 200 zł,

Stowarzyszenie Rozwoju Miejscowości Deszkowice Drugie Więź Pokoleń  – wyróżnienie, nagroda 150 zł.

Wśród  dziewięciu organizacji z gmin powiatu zamojskiego biorących udział  w konkursie naszą gminę reprezentowały dwa stowarzyszenia, które  podjęły trud przygotowania  i prezentacji produktów, a tym samym promowały gminę na szczeblu powiatowym.

 

22 grudnia 2015


II Gminne Spotkanie Opłatkowe

29 grudnia 2015