Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności (…) z 12 kwietnia 2012 r. do 30 maja 2015 r. serwisy administracji publicznej mają być dostosowane do potrzeb obywateli niepełnosprawnych zgodnie z międzynarodowym standardem WCAG 2.0. 

Archiwum wiadomości jest dostępne pod adresem: www.old.sulow.pl

Artykuły

OBWIESZCZENIE

Wójta Gminy Sułów z dnia 17 kwietnia 2015r.

w sprawie przeprowadzenia losowania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych

Na podstawie art. 182 § 7 ustawy z dnia 5 stycznia 20lir. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 201 Ir. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) Wójt Gminy Sułów informuje że w dniu 20 kwietnia 2015r. o godz. 9:00, odbędzie się publiczne losowanie kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych. Losowanie odbędzie się w budynku Urzędu Gminy w Sułowie pok. nr 11 (sala konferencyjna).

Wójt Gminy
/- / Leon Bulak

17 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: OBWIESZCZENIE

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów zawiadamia, iż w dniu  16.04.2015r. o godz. 10.00  w budynku Remizy OSP w Sułowie odbędzie się spotkanie informacyjne dotyczące planowanego utworzenia na terenie tutejszej gminy Centrum Integracji Społecznej. Spotkanie powyższe ma na celu przedstawienie założeń funkcjonowania CIS i możliwości uczestnictwa osób bezrobotnych w tworzonym przedsięwzięciu.

Serdecznie zapraszam i zachęcam do wzięcia udziału w w/w spotkaniu.

13 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

Pożegnanie

Przejdź do - Pożegnanie

31 marca 2015r. na zasłużoną emeryturę odeszła Pani Czesława Źrubek - wieloletni Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego w Sułowie oraz pracownik Urzędu Gminy. Podczas uroczystości w dniu 8 kwietnia były łzy, podziękowania za wieloletnią pracę oraz życzenia - przede wszystkim zdrowia.

W ciągu tych wszystkich lat Pani Cesia była dla nas najlepszym przyjacielem, na którym zawsze można polegać, który zawsze służył pomocą i wsparciem.

Za to wszystko pragniemy dzisiaj podziękować, składając najlepsze życzenia na dalsze lata.

9 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: Pożegnanie

Obwieszczenie

Wójta Gminy Sułów

z dnia 2 kwietnia 2015 roku

Na podstawie art. 16 § 1, art. 53a ust. 1 ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks Wyborczy (Dz. U. z 2011 r. Nr 21, poz. 112 z późn. zm.) oraz Uchwały Rady Gminy Nr XIX/119/2012 z dnia 23 października 2012 r. w sprawie podziału Gminy Sułów na stałe obwody głosowania ( Dziennik Urzędowy Województwa Lubelskiego z dnia 14 listopada 2012r. poz. 3458) podaje się do publicznej wiadomości wyborców informację o numerach i granicach obwodów głosowania oraz siedzibach obwodowych komisji wyborczych, w których zostanie przeprowadzane głosowanie w wyborach Prezydenta RP zarządzonych na dzień 10 maja 2015 roku.

8 kwietnia 2015


Czytaj więcej o: Obwieszczenie