Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Zawiadomienie

Zawiadamiam właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w wyniku pogłębiającej się suszy ponieśli szkody w uprawach rolnych, że mogą składać w Urzędzie Gminy Sułów oświadczenia o wysokości poniesionych szkód. Oświadczenia na specjalnym druku dostępnym w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi przyjmowane są w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Sułów do dnia 10 września 2015r. Wszystkie dane dotyczące poszczególnych upraw wykazane w oświadczeniu powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR (minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha). Szacowania wysokości szkody dokona poprzez lustrację na miejscu komisja' powołana przez wojewodę w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, jednak nie później niż do czasu zbioru uprawy albo jej likwidacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Druk oświadczenia.

2. Druk oświadczenia o ilości zwierząt i ich cenach.

/-/ Leon Bulak

Wójt Gminy

27 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: Zawiadomienie

INFORMACJA

Na terenie Gminy Sułów trwają prace związane z montażem instalacji solarnych w ramach projektu pn. „Więcej Słońca – wykorzystanie odnawialnych źródeł energii poprzez instalację kolektorów słonecznych w Gminie Sułów”.

Montaż odbywa się sukcesywnie, a termin montażu w poszczególnych budynkach mieszkalnych jest  uzależniony od pojemności zbiorników jak są im przypisane. W pierwszej kolejności montowane są zestawy najmniejsze o poj. zbiornika 200 l, kolejne wielkości będą instalowane po zakończeniu realizacji najmniejszych instalacji.

Montaż kompletnych zestawów 15/200 – do 11.09.2015 r.

Od 07.09.2015 r. montowane będą „kotłownie”, czyli część cwu i zwu większych zestawów 23/300 i 31/500

Montaż kompletnych zestawów 23/300 – od 14.09.2015 r.

Montaż kompletnych zestawów 31/500 – od 14.09.2015 r.

/-/ Leon Bulak
Wójt Gminy

26 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: INFORMACJA

„Bioróżnorodność Polski Południowo-Wschodniej w obiektywie”

Zaproszenie na dożynki gminne.

ZAWIADOMIENIE

O SPORZĄDZENIU SPISU WYBORCÓW

Na podstawie art. 36 §6 ustawy z dnia 5 stycznia 2011r-Kodeks wyborczy

/Dz. U. Nr 21,poz.112 ze zm./

Wójt Gminy Sułów

zawiadamia o sporządzeniu spisu wyborców uprawnionych do udziału w referendum ogólnokrajowym, zarządzonym na 06 września 2015r, spis został sporządzony oddzielnie dla każdego obwodu głosowania.

Spis będzie udostępniony do wglądu od 16 sierpnia 2015r do 04 września 2015r w siedzibie Urzędu Gminy, pok. nr 4 w godzinach pracy Urzędu 7.30 - 15.30.

Udostępnienie spisu następuje na wniosek zainteresowanego.

/-/ Leon Bulak

Wójt Gminy Sułów

14 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: ZAWIADOMIENIE

INFORMACJA

Informujemy, iż od 1 sierpnia 2015 można składać wnioski o ustalenie prawa

do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy 2015/2016.

 Wnioski w sprawie ustalenia prawa do świadczeń rodzinnych na nowy okres zasiłkowy 2015/2016 będą przyjmowane od dnia 1 września.

 Wnioski można składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie

od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30- 15.30

13 sierpnia 2015


Czytaj więcej o: INFORMACJA