Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Więcej Słońca w Gminie Sułów

Zapraszamy na stronę internetową http://solary.sulow.pl poświęconą instalacjom solarnym w Gminie Sułów

Artykuły

Turniej o Puchwar Wójta Gminy w Sułowie

Ogłoszenie

Wójt Gminy Sułów podaje do publicznej wiadomości, że dnia 03 lutego 2016 r. na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy został wywieszony na okres 21 dni wykaz nieruchomości położonych w miejscowości Sąsiadka przeznaczonych do sprzedaży.

Informacje dotyczące nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów, pokój nr 13 – parter lub pod nr Tel. 084 682 68 46.

3 lutego 2016


Czytaj więcej o: Ogłoszenie

PRELEKCJE DR HAB. JOANNY KALAGI

9 lutego 2016 r. odbędzie się cykl wykładów na temat wczesnośredniowiecznego grodu pogranicza polsko-ruskiego w X-XIII wieku „Sutiejsk” – obecnie wieś Sąsiadka.

28 stycznia 2016


Czytaj więcej o: PRELEKCJE DR HAB. JOANNY KALAGI

OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUŁÓW

 

W SPRAWIE PODANIA DO PUBLICZNEJ WIADOMOŚCI KRYTERIÓW NABORU DO ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH PRZY SZKOŁACH PODSTAWOWYCH, DO KLAS PIERWSZYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I DO KLAS PIERWSZYCH GIMNAZJÓW, DLA KTÓRYCH GMINA SUŁÓW JEST ORGANEM PROWADZĄCYM

22 stycznia 2016


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY SUŁÓW

Nowe punkty nieodpłatnych porad prawnych

Informujemy, że z dniem 4 stycznia 2016 roku Starostwo Powiatowe w Zamościu otwiera punkty nieodpłatnych porad prawnych zgodnie z ustawą z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2015r., poz. 1255). Punkty świadczenia porad zlokalizowane są w budynku Starostwa ul. Przemysłowa 4 (I piętro pokoje nr 118 i 124) w godzinach pracy urzędu tj. poniedziałek, środa, czwartek, piątek od 7.30 do 15.30 oraz we wtorek od 8.00 do 16.00.

5 stycznia 2016


Czytaj więcej o: Nowe punkty nieodpłatnych porad prawnych

HARMONOGRAM walnych zebrań sprawozdawczo-wyborczych w ochotniczych strażach pożarnych na terenie gminy Sułów w okresie od 16.01.2016 do 14.02.2016 r.