Strona główna

  • Drukuj zawartość bieżącej strony

Artykuły

Wyłączenia prądu

PGE Dystrybucja zawiadamia, że w dniu 27 lutego 2017 r.
w godz. od 8.00 do 11.00 planowane jest wyłączenie stacji transformatorowych
Tworyczów 1, obw. Sł. 33 Elektrownia.

21 lutego 2017


Czytaj więcej o: Wyłączenia prądu

Informacja

Informacja dla przedstawicieli grup defaworyzowanych
z obszaru Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska” o możliwości uzyskania wsparcia
na podejmowanie lub rozwój działalności gospodarczej

 

W wyniku przeprowadzonych konsultacji społecznych na obszarze 9 gmin członkowskich LGD Ziemia Zamojska oraz pogłębionych analiz z tych spotkań, wyłoniono i zdiagnozowano występowanie grup defaworyzowanych szczególnie istotnych z punktu widzenia realizacji LSR. Są to następujące grupy:

  • Osoby do 30 roku życia
  • Osoby powyżej 45 roku życia
  • Osoby długotrwale bezrobotne
  • Kobiety
  • Właściciele małych gospodarstw niespecjalistycznych do 5 h

 

W związku z powyższym informujemy, iż osoby z ww. grup mają możliwość uzyskania wsparcia na podejmowanie oraz rozwój działalności gospodarczej, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Ziemia Zamojska”. Po bliższe informacje zapraszamy do Biura LGD Ziemia Zamojska, które mieści się pod adresem Kornelówka 41, 22-424 Sitno, tel. 84 307 22 07, na stronę internetową www.lgdziemiazamojska.pl oraz adres email: biuro@lgdziemiazamojska.pl.

 

17 lutego 2017


Czytaj więcej o: Informacja

APEL

do wszystkich ludzi dobrego serca o pomoc
dla rodziny Krystyny i Andrzeja Knap z Tworyczowa
poszkodowanych w pożarze domu.
Prosimy o wsparcie finansowe na konto nr
96 9632 0006 2003 2902 3637 0002
w BS Szczebrzeszyn O/Sułów.

Stowarzyszenie Pro nobis z Tworyczowa

14 lutego 2017


Czytaj więcej o: APEL

Targi Pracy

Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Polska wieś i rolnictwo są istotną częścią naszej tożsamości. Szczególną ich wartością jest dziedzictwo kulturowe, na które składają się dorobek materialny i duchowy poprzednich pokoleń oraz dorobek naszych czasów. Dziedzictwo polskiej wsi to nie tylko architektura, sztuka, ale także tradycyjne obrzędy, zwyczaje oraz formy gospodarowania (sposoby uprawy, tradycyjne gatunki hodowanych zwierząt i uprawianych roślin). Niewiele z tych elementów przetrwało i zachowało się dla przyszłych pokoleń. Dlatego tak ważne są działania, których celem jest ochrona spuścizny po naszych przodkach.

Fundacja na rzecz Rozwoju Polskiego Rolnictwa wspólnie z Wydawnictwem Naukowym Scholar po raz pierwszy ogłosiła w lutym 2009 r. I edycję konkursu na prace dotyczące polskiego rolnictwa i obszarów wiejskich pod nazwą „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”, by promować polskie rolnictwo, problematykę związaną z obszarami wiejskimi i dziedzictwem kulturowym oraz wzbogacać debatę publiczną na temat polskiej wsi.

Prace nadesłane przez uczestników zainteresowanych tematyką konkursu są oceniane przez Kapitułę Konkursu w dwóch kategoriach, pierwsza – prace naukowe, popularno-naukowe i inne prezentujące szczególnie inspirujące i innowacyjne spojrzenie na problematykę rozwoju wsi, druga -prace prezentujące dorobek kulturowy kraju i regionu, opisujące inicjatywy lokalne, dziedzictwo historyczne wsi (monografie wsi, archiwalne zbiory zdjęć stanowiące element dokumentacji, pamiętniki) oraz prace ilustrujące przykład sukcesu w rozwoju polskiej wsi.

W skład Kapituły wchodzą wybitni naukowcy, zaangażowani w promocję polskiego rolnictwa
i dorobku kulturowego wsi. Wśród jej członków znajdują się: prof. dr hab. Jerzy Wilkin (przewodniczący Kapituły), dr Andrzej Hałasiewicz, dr Dorota Klepacka, dr Barbara Perepeczko, prof. dr hab. Józef Styk oraz prof. dr hab. Roch Sulima.

Zgodnie z regulaminem laureaci otrzymują nagrody pieniężne w wysokości 5 tys. pln oraz możliwość wydania nagrodzonej pracy, w nakładzie ustalonym przez Kapitułę Konkursu, w Wydawnictwie Naukowym Scholar.

ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W IX EDYCJI KONKURSU

13 lutego 2017


Czytaj więcej o: Konkurs „Polska wieś – dziedzictwo i przyszłość”

Komunikat opryskiwacze

Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Sułów

Przejdź do -  Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Sułów

Tradycyjnie w trakcie ferii zimowych 26-27 stycznia 2017 roku, w remizie w Sułowie, odbył się Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Sułów. Organizatorami turnieju byli: Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie, OSP w Sułowie, ZS w Sułowie, ZS w Michalowie, SP w Tworyczowie. Aura była typowo zimowa, bo spory mróz, ale chętnych do udziału w zawodach nie zabrakło. Rozgrywane były cztery konkurencje: warcaby, bilard, tenis stołowy i wzbudzające najwięcej emocji tzw. „piłkarzyki”, czyli umiłowany przez wszystkich futbol. We wszystkich tych konkurencjach wzięło udział 45 osób. Zawodom towarzyszyła jak zawsze miła sportowa atmosfera. Zawodnicy, którzy „osłabli” w trakcie zmagań, mogli podreperować siły kanapkami i napojami przygotowanymi przez pracownice biblioteki.

 

9 lutego 2017


Czytaj więcej o: Turniej Sportowy o Puchar Wójta Gminy Sułów

OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

OGŁOSZENIE WYNIKÓW OTWARTEGO KONKURSU OFERT
na realizację w 2017 r zadań z zakresu:
„upowszechniania kultury fizycznej i sportu"

W wyniku przeprowadzonego postępowania konkursowego i dokonania oceny złożonych ofert na realizację w 2017 r zadań z zakresu: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, mieszczących się w sferze zadań publicznych określonych w art. 4 ust 1 pkt 17 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ), oraz art. 28 ust.2 ustawy o sporcie z dnia 25 czerwca 2010 r. (Dz. U. z 2016 r. poz. 176) - wybrana została oferta złożona przez:

Gminny Klub Sportowy"PERŁA" DESZKOWICE

Wójt Gminy Sułów
/-/ Leon Bulak

 

7 lutego 2017


Czytaj więcej o: OGŁOSZENIE WYNIKÓW KONKURSU

200 lat

 

W dniu 1 lutego 2017 r. drogiej jubilatce Pani Annie Głowala, mieszkance wsi Rozłopy z okazji ukończenia 100 roku życia, życzenia kolejnych 100 lat w dobrym zdrowiu złożyli Wójt Gminy Sułów Pan Leon Bulak wraz z pracownikami Urzędu Gminy oraz przedstawiciele KRUS PT Zamość.

Okolicznościowy list przesłała również Prezes Rady Ministrów Pani Beata Szydło.

6 lutego 2017


Czytaj więcej o: 200 lat

Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2017

 

Przedmiot zamówienia

Rodzaj zamówienia

Przewidywany tryb udzielenia zamówienia

Orientacyjna wartość netto zamówienia w zł

Przewidywany termin
wszczęcia postępowania

Remont budynków z przeznaczeniem na Centrum Społeczno – Kulturalne w Sułowie

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 277 463,00

II kwartał

Budowa systemu przydomowych oczyszczalni ścieków dla gospodarstw domowych w miejscowościach Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 265 944,37

II kwartał

Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej zlokalizowanych na terenie Gminy Sułów.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

1 052 166,15

III kwartał

Modernizacja dróg gminnych

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

406 504,07

II kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110139L od km 1+986 w miejscowości Tworyczów, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r.,

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

160 976,29

I kwartał

Odbudowa drogi gminnej nr 110140L 2+453 do km 3+977 w miejscowości Źrebce, zniszczonej w wyniku gwałtownego spływu wód opadowych w 2014 r. etap IV

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

479 674,87

I kwartał

Umocnienia wąwozów lessowych – drogi gminne.

Roboty budowlane

Przetarg nieograniczony

159 980,00

I kwartał

Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Sułów.

Usługa

Przetarg nieograniczony

284 552,85

IV kwartał

1 lutego 2017


Czytaj więcej o: Plan postępowań o zamówienia publiczne w roku 2017