Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Program profilaktycznych badań USG dla osób objętych ubezpieczeniem społecznym rolników

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego informuje, że w okresie od września do października br. w 90 wybranych miejscowościach województw: lubelskiego, mazowieckiego i podlaskiego zostaną przeprowadzone bezpłatne badania USG jamy brzusznej i USG tarczycy dla osób, które podlegają ubezpieczeniu społecznemu rolników w pełnym zakresie lub pobierają emeryturę lub rentę z KRUS.

Więcej informacji na stronie KRUS

11 września 2015


Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich

Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich Instytut Fizjologii i Patologii Słuchu, Fundusz Składkowy Ubezpieczenia Społecznego Rolników, Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego oraz Stowarzyszenie Przyjaciół Osób Niesłyszących i Niedosłyszących „Człowiek - Człowiekowi” od września br. realizują w roku szkolnym 2015/2016 ogólnopolski program badań przesiewowych słuchu u dzieci ze szkół podstawowych w gminach wiejskich.

11 września 2015


Czytaj więcej o: Program badań przesiewowych słuchu u dzieci z terenów wiejskich

Zawiadomienie

Zawiadamiam właścicieli gospodarstw rolnych, którzy w wyniku pogłębiającej się suszy ponieśli szkody w uprawach rolnych, że mogą składać w Urzędzie Gminy Sułów oświadczenia o wysokości poniesionych szkód. Oświadczenia na specjalnym druku dostępnym w Urzędzie Gminy lub u sołtysa wsi przyjmowane są w pokoju nr 6 Urzędu Gminy Sułów do dnia 10 września 2015r. Wszystkie dane dotyczące poszczególnych upraw wykazane w oświadczeniu powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR (minimalna powierzchnia uprawy nie może być mniejsza niż 0,1 ha). Szacowania wysokości szkody dokona poprzez lustrację na miejscu komisja' powołana przez wojewodę w ciągu 2 miesięcy od dnia zgłoszenia szkody, jednak nie później niż do czasu zbioru uprawy albo jej likwidacji.

DOKUMENTY DO POBRANIA:

1. Druk oświadczenia.

2. Druk oświadczenia o ilości zwierząt i ich cenach.

/-/ Leon Bulak

Wójt Gminy

27 sierpnia 2015


KONKURS FOTOGRAFICZNY

DOTYCZĄCY EFEKTÓW WDROŻENIA SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY


Informuję, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa będąca Instytucją Pośredniczącą dla projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w dniu 15 lipca 2015r. ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRYBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej: http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/ oraz na portalu http://www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak

30 lipca 2015


Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Przejdź do - Wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

Informuję, że w dniach od 1 lutego do 29 lutego 2016 r. można składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.

Wnioski należy składać w pokoju nr 14 na parterze Urzędu Gminy Sułów.

Wypłata zwrotu podatku akcyzowego przyznanego na podstawie decyzji nastąpi do 30 kwietnia 2016 r.

1. Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego

2. Oświadczenie o użytkowaniu

3. Oświadczenie

Wójt Gminy Sułów

/-/ Leon Bulak

28 lipca 2015


Harmonogram planowych wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych

Harmonogram planowych wyłączeń urządzeń elektroenergetycznych

Lp

Nazwa stacji transformatorowej

Data wyłączenia

Godziny wyłączenia

1

L.04kV Sąsiadka obw. Sł. Nr 1

16.10.2015

08.00-12.00

2

L.04kV Sąsiadka obw. SŁ Nr 20

16.10.2015

12.00-16.00

13 października 2015


Zaproszenie na spotkanie

LGD „Ziemia Zamojska”

Szanowni Państwo,

 

Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania „Ziemia Zamojska” prowadzi prace nad opracowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru LGD „Ziemia Zamojska” na lata 2014-2020 dla gmin: Grabowiec, Komarów–Osada, Łabunie, Miączyn, Nielisz, Sitno, Skierbieszów, Stary Zamość i Sułów.

 W związku z powyższym serdecznie zapraszamymieszkańców, rolników, osób planujących podjąć działalność gospodarczą oraz przedsiębiorców z obszaru LGD Ziemia Zamojska do czynnego włączenia się w prace przygotowawcze i proces konsultacji.

23 lipca 2015


Czytaj więcej o: Zaproszenie na spotkanie

Informacja

Prezes Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa

informuje o możliwości składania wniosków o przyznanie pomocy

w ramach poddziałania

Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników”

objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020

w dniach od 20 sierpnia 2015 r. do 2 września 2015 r.

20 lipca 2015


Czytaj więcej o: Informacja

Zarządzenie Nr 56/O/2015

Wójta Gminy Sułów

z dnia 8 lipca 2015 r.

w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o udzielenie pomocy finansowej uczniom z terenu Gminy Sułów na zakup podręczników i materiałów dydaktycznych
w roku szkolnym 2015/2016 w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. – „Wyprawka szkolna”

14 lipca 2015


Czytaj więcej o: Zarządzenie Nr 56/O/2015

"BARSZCZ SOSNOWSKIEGO" – NIEBEZPIECZNA ROŚLINA

W ostatnim czasie w całej Polsce głośno zabrzmiało o „Barszczu Sosnowskiego”, który jest bardzo niebezpieczną rośliną dla ludzi, a w szczególności dla małych dzieci i alergików.

Okazuje się, że na terenie naszej gminy również nie brakuje tej rośliny. Rośnie ona przede wszystkim na opuszczonych i zaniedbanych nieruchomościach, a także na tzw. nieużytkach i niekoszonych łąkach. Zgodnie z obowiązującymi przepisami to właściciel nieruchomości odpowiada za utrzymanie czystości i porządku na swojej posesji, a w przypadku nie wykonania tych obowiązków podlega karze grzywny!

Usuwanie „barszczu Sosnowskiego” nie jest zadaniem gminy, w związku z tym gmina nie może usuwać tej niebezpiecznej rośliny z prywatnych posesji.    

Z informacji Lubelskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Roślin i Nasiennictwa wynika, iż „barszcz Sosnowskiego” nie jest rośliną kwarantannową w związku z tym nie można nakazać jego usunięcia właścicielowi nieruchomości, na której rośnie.

W związku z powyższym prosimy wszystkich właścicieli nieruchomości z terenu Gminy Sułów, na których rośnie „barszcz Sosnowskiego” o jego usuwanie. Uprzednio zalecamy zapoznać się z informacją na temat samej rośliny oraz sposobów bezpiecznego usuwania. Informacje na ten temat można uzyskać w Urzędzie Gminy Sułów pokój nr 14 oraz pobrać z linku znajdującego się poniżej:

  Informacja WIORiN

8 kwietnia 2016