Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Zbiórka elektrośmieci

25 lipca 2023


Ogłoszenie

Wójt Gminy informuje o podaniu do publicznej wiadomości na tablicy ogłoszeń UG Sułów ogłoszenia o możliwości wydzierżawienia nieruchomości rolnej w miejscowości Rozłopy-Kolonia.

19 lipca 2023


Zostań krwiodawcą - podaruj życie

13 lipca 2023


Badanie opinii na temat kierunków rozwoju zdrowotnej opieki długoterminowej w Polsce

6 lipca 2023


OGŁOSZENIE

 

W dniu 12.07.2023r. (środa) w godz. 09.30-14.00

w budynku Urzędu Gminy Sułów pokój nr 2

będzie pełnił dyżur Radca Prawny.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy

 /-/ Leon Bulak

6 lipca 2023


.

OGŁOSZENIE

Żywność POPŻ 2014-2020

 

         Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, że pomoc w formie trwałej żywności
w ramach POPŻ 2014-2020 Podprogram 2021 Plus wydawana będzie w Sułowie w budynku GOPS
w dniu 10 lipca 2023r. (tj. poniedziałek) w godz. w/g ustalonego harmonogramu:

 

  • 8.00 do 10.00 - Sułów, Sułów Kolonia, Sułówek, Kulików
  • 10.00 do 12.00 - Tworyczów, Kawęczyn Kolonia, Rozłopy Kolonia, Sułowiec
  • 12.00 do 14.00 - Kitów, Sąsiadka, Źrebce, Rozłopy
  • 14.00 do 16.00 - Deszkowice I, Deszkowice II, Michalów

 

          Kierownik GOPS
          /-/ Henryka Poździk

5 lipca 2023


Informacje - ASF

3 lipca 2023


INFORMACJA O SPRZEDAŻY KOŃCOWEJ WĘGLA

W związku z przyjętymi zmianami ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych informujemy o końcowej sprzedaży węgla kamiennego dla mieszkańców Gminy Sułów.

Termin sprzedaży węgla zostaje wydłużony do 31 lipca 2023 roku. Mieszkańcy, uprawnieni do dodatku węglowego, którzy chcą dokonać dodatkowego zakupu węgla od gminy, winni złożyć stosowny wniosek.

Podkreślamy, że zniesiony został limit ilościowy przypadający na jedno gospodarstwo domowe. Niezależnie od tego czy mieszkaniec zakupił już węgiel w ilości maksymalnej przewidzianej ustawą, będzie mógł zakupić dodatkową ilość węgla bez ograniczeń ilościowych.

Wnioski przyjmowane będą w Urzędzie Gminy w Sułowie do wyczerpania zapasów surowca i rozpatrywane będą w kolejności wpłynięcia.

Gmina Sułów  do sprzedaży końcowej posiada:

 ORZECH –  3,5  tony

 Cena węgla wynosi 1.750,00 zł brutto za tonę.

3 lipca 2023


Punkt Informacyjny Funduszy Europejskich

12 lipca 2023


SPOTKANIE ODWOŁANE

Wójt Gminy Sułów z przykrością informuje, że spotkanie z doradcą energetycznym - w ramach projektu pn.: „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, które miało odbyć się 29.06.2023 roku o godzinie 9:30 w Sali Konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”, Sułów 142 musi zostać odwołane z przyczyn od nas niezależnych. O następnym terminie poinformujemy na stronie internetowej.

29 czerwca 2023