Ogłoszenia

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Gmina Sułów przystępuje do programu sprzedaży węgla dla Mieszkańców

Przyjęte przez Sejm przepisy pozwalają na to by gminy mogły kupić węgiel od wskazanych podmiotów po 1,5 tys. zł. za tonę, by następnie sprzedawać go mieszkańcom po 2 tys. zł. za tonę (bez kosztów transportu).

W myśl uchwalonych przepisów gmina będzie prowadzić dystrybucję między innymi w ramach umowy z innym podmiotem (np. składem węglowym) lub kilkoma podmiotami. Taki model dystrybucji będzie przyjęty w Gminie Sułów.

Kupić węgiel po preferencyjnej cenie będzie mogła osoba fizyczna z gospodarstwa domowego, która jest uprawniona do dodatku węglowego. W ramach zakupu preferencyjnego członek gospodarstwa domowego będzie mógł kupić węgiel w dwóch partiach: 1,5 tony do końca 2022 r. oraz 1,5 tony od 1 stycznia do 30 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z przyjętymi przepisami, aby nabyć węgiel trzeba będzie złożyć do Urzędu Gminy wniosek. Wzór wniosku będzie dostępny na naszej stronie internetowej w formie elektronicznej, a w siedzibie Urzędu Gminy w formie papierowej. O dostępności wniosków poinformujemy Państwa odrębnym komunikatem.

WAŻNE! Prawa zakupu węgla od gminy nie będą mieć osoby, które już zakupiły węgiel po cenie niższej niż 2000 zł. Wniosek o zakup preferencyjny będzie zawierał oświadczenie, że ani wnioskodawca, ani żaden członek jego gospodarstwa domowego nie kupili paliwa stałego na sezon grzewczy 2022–2023 po cenie niższej niż 2000 zł brutto za tonę w ilości, co najmniej takiej jak określona w rozporządzeniu.

4 listopada 2022


Ogłoszenie

17 października 2022


Informacja

19 października 2022


7 października 2022


Czytaj więcej o:

Informacja

23 września 2022


Informacja

23 września 2022


Warsztaty rękodzieła

20 września 2022


Komunikat Prezesa Krajowej Izby Kominiarzy

12 września 2022


Zbiórka elektrośmieci

8 września 2022


Budowa obwodnicy

Budowa obwodnicy Zamościa w ciągu drogi krajowej nr 74.

7 września 2022