Więcej słońca w Gminie Sułów

Ogłoszenia

Artykuły

Nowa siedziba Biblioteki

2 grudnia 2022


Nowy numer telefonu Biblioteki

2 grudnia 2022


Sprzedaż węgla na terenie Gminy Sułów – aktualności

Sprzedaż węgla w oparciu o składane przez Mieszkańców Gminy Sułów wnioski na zakup paliwa stałego w preferencyjnych cenach, w pierwszym tygodniu miesiąca grudnia wygląda następująco:

Węgiel sprzedawany będzie, jak do tej pory, przez dwa podmioty pośredniczące:

 - firmę „Handel i Usługi Lucyna Śliwińska” z siedzibą Tworyczów 119 A, 22-448 Sułów oraz

 - firmę „Skup Włókna, Handel, Usługi Bulak Grażyna” z siedzibą Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów.

30 listopada 2022


Czytaj więcej o: Sprzedaż węgla na terenie Gminy Sułów – aktualności

Ruszyła sprzedaż węgla

Od poniedziałku 28 listopada br. w punkcie dystrybucji "Skup Włókna, Handel, Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów" ruszyła sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski z zapotrzebowaniem na zakup opału. Zainteresowanie zakupem było tak duże, że cała dostawa węgla sprzedała się w ciagu jednego dnia.

Następna dostawa zaplanowana jest do punktu dystrybucji "Handel i Usługi Lucyna Śliwińska Tworyczów 119A, 22-448 Sułów" skąd sprzedaż prowadzona będzie od 1 grudnia br.

O kolejnych dostawach będziemy Mieszkańców Gminy Sułów informować na bieżąco.

29 listopada 2022


Informacja o rozpoczęciu sprzedaży węgla

Wójt Gminy Sułów informuje, że od poniedziałku 28 listopada br. Gmina Sułów rozpoczyna sprzedaż węgla na preferencyjnych zasadach dla mieszkańców, którzy złożyli wnioski z zapotrzebowaniem na zakup opału. Do gminnych domów trafi polski węgiel z „Bogdanki” w cenie 2.000 zł (brutto) za tonę, w sortymencie:

Orzech o frakcji 25 – 80 mm.

Lubelski węgiel Bogdanka nie produkuje i nie prowadzi sprzedaży węgla w sortymencie ekogroszek.

Zgodnie z przydziałem samorząd Gminy Sułów zawarł umowę na dostawę węgla z Lubelskim Węglem „BOGDANKA” Spółka Akcyjna, złożył stosowne zamówienie i w najbliższych dniach rozpocznie się jego transport do dwóch punktów dystrybucji na terenie Gminy Sułów znajdujących się w miejscowościach - Deszkowice Pierwsze oraz Tworyczów.

Dystrybucję opału w imieniu Gminy realizować będą dwa podmioty pośredniczące:

1.Handel i Usługi Lucyna Śliwińska Tworyczów 119A, 22-448 Sułów; oraz

2.Skup Włókna, Handel, Usługi Bulak Grażyna, Deszkowice Pierwsze 148, 22-448 Sułów

25 listopada 2022


Czytaj więcej o: Informacja o rozpoczęciu sprzedaży węgla

Pomoc dla szpitala

4 listopada 2022


Ogłoszenie GOPS

23 listopada 2022


OGŁOSZENIE

Dnia 24.11.2022r. (czwartek) w godz. 10.00-14.00 w budynku Urzędu Gminy Sułów  pokój nr 2 dyżur będzie pełnił Radca Prawny.

Zainteresowanych zapraszamy.

Wójt Gminy
/-/ Leon Bulak

21 listopada 2022


Informacja dla Mieszkańców - Wnioski na preferencyjny zakup węgla

Na podstawie art. 34 ust. 1 ustawy z dnia 27 października 2022 roku o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz. U. z 2022 r., poz. 2236) Gmina Sułów informuje, że przystępuje do zakupu paliwa stałego z przeznaczeniem dla gospodarstw domowych zlokalizowanych na terenie Gminy.

Każde gospodarstwo domowe, które otrzymało dodatek węglowy będzie mogło złożyć wniosek o zakup węgla po preferencyjnej cenie - 2000,00 zł. za tonę. 

Wnioski w formie papierowej dostępne będą w budynku Urzędu Gminy oraz w wersji elektronicznej do pobrania ze strony internetowej Gminy.

 

Wnioski przyjmowane będą codziennie w pokoju Nr 6

w godzinach od 7:30 - 15:30

od środy 16 listopada 2022 r.

14 listopada 2022


ASYSTENT OSOBISTY OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNEJ EDYCJA 2023

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Sułowie informuje, iż Ministerstwo Rodziny
i Polityki Społecznej ogłosiło nabór wniosków do Programu resortowego Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej” - edycja 2023, który finansowany jest z Funduszu Solidarnościowego.

Gmina Sułów zamierza aplikować o przyznanie środków na realizację tego zadania,
w związku z tym osoby zainteresowane uzyskaniem wsparcia w formie usług asystenta osobistego osoby niepełnosprawnej proszone są o kontakt z Gminnym Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Sułowie, Sułów 143, tel. 84 6826341.

Głównym celem Programu jest wprowadzenie usług asystencji osobistej jako formy ogólnodostępnego wsparcia w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu
w życiu społecznym, których adresatami są:

1)        dzieci do 16 roku życia z orzeczeniem o niepełnosprawności łącznie ze wskazaniami: konieczności stałej lub długotrwałej opieki lub pomocy innej osoby w związku ze znacznie ograniczoną możliwością samodzielnej egzystencji oraz konieczności stałego współudziału na co dzień opiekuna dziecka w procesie jego leczenia, rehabilitacji i edukacjioraz

2)        osoby niepełnosprawne posiadające orzeczenie:

a)        o znacznym stopniu niepełnosprawności albo

b)        o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności albo

c)        traktowane na równi z orzeczeniami wymienionymi w lit. a i b, zgodnie z art. 5
i art. 62 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych.

Jednocześnie GOPS informuje, iż przyznanie usług asystenta osobistego osobie niepełnosprawnej będzie możliwe po uzyskaniu przez Gminę Sułów środków finansowych na realizację tego zadania. 

Szczegółowe informacje o Programie na stronie: www.niepelnosprawni.gov.pl

9 listopada 2022