Więcej słońca w Gminie Sułów

Rada Gminy Sułów

Artykuły

XXXVII Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXXVII Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 28 marca 2022 roku o godz. 12.00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

21 marca 2022


Czytaj więcej o: XXXVII Sesja Rady Gminy Sułów

Wójt Gminy Sułów z jednogłośnym absolutorium

21 czerwca 2022 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Sułów. Wśród głosowanych spraw znalazły się m.in. udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2021 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sułów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Na początku sesji przewodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski poprosił wójta Leona Bulaka o przedstawienie raportu o stanie Gminy Sułów za rok 2021. Wymieniono m.in. wszystkie wykonane w poprzednim roku inwestycje.

Po wysłuchaniu raportu wszyscy obecni radni (jeden radny był nieobecny) byli jednogłośni i opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi Leonowi Bulakowi absolutorium.

Gratulujemy Panu Wójtowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

23 czerwca 2022


XXXV Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXXV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 29 grudnia 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

28 grudnia 2021


Czytaj więcej o: XXXV Sesja Rady Gminy Sułów

XXXIV Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXXIV Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 17 grudnia 2021 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

15 grudnia 2021


Czytaj więcej o: XXXIV Sesja Rady Gminy Sułów

XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się dnia
18 maja 2021 roku o godz. 10/00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego
w Sułowie „Stara Remiza".

17 maja 2021


Czytaj więcej o: XXVIII Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

XXXII Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXXII Sesja Rady Gminy Sułów odbędzie się w dniu 16 listopada 2021 roku o godz. 1100 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

12 listopada 2021


Czytaj więcej o: XXXII Sesja Rady Gminy Sułów

XXX Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXX Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 21 lipca 2021 roku
o godz. 1000 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie „Stara Remiza”

15 lipca 2021


Czytaj więcej o: XXX Sesja Rady Gminy Sułów

Wójt Gminy Sułów z jednogłośnym absolutorium

25 czerwca 2021 r. odbyła się XIX Sesja Rady Gminy Sułów. Wśród głosowanych spraw znalazły się m.in. udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2020 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2020 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sułów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2020 r.

Na początku sesji przewodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski poprosił wójta Leona Bulaka o przedstawienie raportu o stanie Gminy Sułów za rok 2020. Wymieniono m.in. wszystkie wykonane w poprzednim roku inwestycje.

Po wysłuchaniu raportu wszyscy obecni radni (jeden radny był nieobecny) byli jednogłośni i opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi Leonowi Bulakowi absolutorium.

Gratulujemy Panu Wójtowi oraz życzymy dalszych sukcesów!

 

1 lipca 2021


XXIX Sesja Rady Gminy Sułów

Uprzejmie informuję, że XXIX Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 25 czerwca 2021 roku o godz. 13:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie „Stara Remiza”.

17 czerwca 2021


Czytaj więcej o: XXIX Sesja Rady Gminy Sułów

XXVI Sesja Rady Gminy

Uprzejmie informuję, że XXVI Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 12 lutego 2021 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Społeczno Kulturalnego w Sułowie „Stara Remiza”.

4 lutego 2021


Czytaj więcej o: XXVI Sesja Rady Gminy