Gmina Sułów

Sport i kultura

Artykuły

Gminny Kalendarz Imprez 2024

L.p.nazwa wydarzeniaterminmiejsce

1.

Uroczystości upamiętniające pacyfikację Kitowa

20.05.2024

Kitów

2.

Gminny Dzień Dziecka / Piknik Rodzinny

02.06.2024

Sułowiec

3.

Dzień Dziecka "Sportowo i kolorowo"

09.06.2024

Michalów

4.

Powitanie Lata

22.06.2024

Kulików

5.

VII Piknik Archeologiczny

07.07.2024

Sąsiadka

6.

Sąsiedzkie Spotkania i Uroczyste upamiętnienie Feliksy Poździk - patronki Gminnej Biblioteki Publicznej w Sułowie

21.07.2024

Sułów

7.

Dożynki Gminne

25.08.2024

Deszkowice Pierwsze

8.

IV Turniej Łuczniczy

08.09.2024

Sąsiadka

9.

Święto Pieczonego Ziemniaka

15.09.2024

Deszkowice Pierwsze

10.

Międzynarodowy Dzień Kobiet Wiejskich

13.10.2024

Sąsiadka

11.

Gminne Obchody Święta Niepodległości

11.11.2024

Sułów

12.

Gminne Spotkanie Opłatkowe

30.12.2024

Sułów

14 maja 2024


W co gra Perła?

Dnia 13 lutego br. w lokalnym tygodniku ukazał się artykuł pt.: „PERŁA NIE ZAGRA” , w nagłówku czytamy: „Za dotację w wysokości 42 tyś. zł nie da się prowadzić drużyny piłkarskiej, dlatego zarząd „Perły” Deszkowice podał się do dymisji”. Z treści przytoczonego artykułu wynika jasno, że wspomniany klub sportowy jest zmuszony zawiesić działalność z powodu niewystarczającej dotacji na działalność. Opublikowana przez znany tygodnik informacja była szeroko rozpowszechniana przez członków Klubu na najbardziej popularnym portalu społecznościowym.

Tymczasem w dniu 14.02.2024 r. Gminny Klub Sportowy „Perła” Deszkowice oficjalnie złożył ofertę na realizację zadania pn.: upowszechnianie kultury fizycznej i sportu na terenie gminy Sułów.

Z publikacji jednoznacznie wynika, że zarząd, w skład którego wchodzą/wchodzili prezes Michał Kniaziowski i wiceprezes Damian Sołtys mimo otrzymanego absolutorium: „ nie wyrazili zgody na dalszą pracę w klubie (...) ponieważ nie zgłosili się żadni inni kandydaci do objęcia stanowisk w klubie, nie ma on władz. (…) w związku z tym klub zmuszony jest zawiesić działalność”.

Na ile rzetelne jest stanowisko zarządu klubu skoro dochodzi do tak jawnej manipulacji faktami? Zarząd publicznie informuje o swojej rezygnacji z członkostwa i zawieszeniu działalności, a jednocześnie oficjalnie składa ofertę na realizację opisywanego zadania na rok 2024.

Biorąc powyższe pod uwagę, zachęcamy do samodzielnej oceny przedstawionej sytuacji.

Władze Gminy Sułów nie zmieniły swojego stanowiska w sprawie „Perły” Deszkowice - ich intencją było i jest dalsze istnienie klubu sportowego, co pokazała historia ostatnich lat.

15 lutego 2024


Występ Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sułów i Nielisz w Radecznicy

Przejdź do - Występ  Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej Gminy Sułów i Nielisz w Radecznicy

21 Stycznia w Bazylice św. Antoniego wystąpił niezastąpiony duet czyli Dziecięco Młodzieżowa Orkiestra Dęta Gminy Sułów i Nielisz której występ śledziła wypełniona po brzegi nawa kościelna.

23 stycznia 2024


Nabór do Dziecięco-Młodzieżowej Orkiestry Dętej w Sułowie 2024 r.

 

23 stycznia 2024


Wyjaśnienie

W odpowiedzi na liczne zapytania dotyczące obecnej sytuacji Klubu Sportowego „PERŁA” Deszkowice informujemy, że wieloletnia współpraca władz samorządowych z zarządem klubu, która cechowała się życzliwą postawą wobec przedstawianych przez zarząd próśb czy inicjatyw, w ostatnich miesiącach uległa znacznemu pogorszeniu.  Przyczyną takiego stanu rzeczy, była roszczeniowa  postawa zarządu klubu dotycząca przyszłego wsparcia finansowego. Przedstawiona przez PERŁĘ propozycja budżetu na rok 2024 znacznie przewyższała dotychczasowe warunki finansowe realizowane przez klub.

Pomimo zwiększenia dotacji przez Wójta Gminy Sułów na realizację zadań z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Sułów, zarząd klubu podczas spotkania z władzami samorządowymi jednoznacznie odrzucił przyjęte ustalenia i nie dopuszczał w tej kwestii żadnych ustępstw. Zamiast szukać kompromisów oraz ustalenia zasad współpracy na warunkach, które przyniosłyby pozytywne efekty dla obu zainteresowanych stron -  członkowie zarządu przedstawili na piśmie swoją rezygnację z członkostwa w zarządzie oraz klubie.

Postawa szantażu ze strony Klubu polegająca na żądaniu określonej kwoty finansowej tj. 52 250,00 zł lub rozwiązanie klubu, nie mogła spotkać się z akceptacją władz Gminy Sułów.

W sytuacji gdy zarząd przedstawił swoją oficjalną rezygnację, pojawiły się osoby zainteresowane rozwojem sportu  na terenie  naszej gminy , które postanowiły wesprzeć klub w tej trudnej sytuacji i gotowe były powołać nowy zarząd, tym samym nie dopuścić do likwidacji gminnego klubu sportowego. Próba ta spotkała się z natychmiastową reakcją dotychczasowego zarządu  PERŁY. Członkowie klubu zostali negatywnie nastawieni do nowych osób i do ich pomysłów. Czy zatem zarząd ma na celu dobro Klubu i dalsze jego funkcjonowanie?

Warto podkreślić także, że coroczny konkurs ofert  na realizację ww. zadania  obejmował szereg działań związanych z upowszechnianiem kultury fizycznej wśród mieszkańców, w tym z organizacją różnorodnych wydarzeń sportowych na terenie Gminy Sułów. Tymczasem Klub Sportowy PERŁA Deszkowice, składający rokrocznie ofertę we wspomnianym konkursie, realizował wyłącznie zadania związane z utrzymaniem samego klubu. Podczas licznych imprez kulturalno-sportowych, czy nawet rozgrywek sportowych międzyszkolnych, halowych organizowanych przez Gminę Sułów oraz Gminną Bibliotekę Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie, członkowie klubu nie czuli się zobowiązani ani do udziału, ani do współorganizacji tych wydarzeń. Na przestrzeni kilku lat zorganizowali tylko jeden jubileuszowy turniej piłki nożnej dla uczniów szkół z terenu naszej gminy. Przy organizacji wydarzenia aktywnie współpracowała z klubem Gmina Sułów oraz Gminna Biblioteka Publiczna im. Feliksy Poździk w Sułowie.

Władze samorządowe zawsze starały się aby współpraca z klubem układała się jak najlepiej. W roku ubiegłym oprócz dotacji na realizację oferty konkursu, Gmina Sułów wsparła Klub Sportowy Perła Deszkowice zakupem siatek do piłkochwytów oraz umocowaniem ich na boisku, pokryła koszt treningu nowo powstałej Młodzieżowej Drużyny Piłkarskiej a także zapewniła darmowy transport na mecze.

 Pomimo starań władze samorządowe z Panem Wójtem na czele spotkały się z niechęcią do wspólnych rozmów i prób znalezienia rozwiązania zaistniałej sytuacji.

19 stycznia 2024