Więcej słońca w Gminie Sułów

Gospodarka odpadami

Artykuły

Informacja

13 kwietnia 2022


Harmonogram odbioru odpadów na 2022 rok

29 marca 2022


Harmonogram odbioru odpadów na 2021 rok

12 stycznia 2021


ZBIÓRKA ODPADÓW GABARYTOWYCH

Urząd Gminy Sułów informuje, że w dniach  27, 28, 29, 30 lipca 2020 r. na terenie gminy Sułów zostanie przeprowadzona zbiórka odpadów wielkogabarytowych oraz opon:

  • 27 lipca (tj. poniedziałek): Kitów, Tworyczów, Sułówek, Kawęczyn Kolonia, Sułowiec, Kulików
  • 28 lipca (tj. wtorek): Sułów, Sułów Kolonia, Sąsiadka, Źrebce
  • 29 lipca (tj. środa): Rozłopy, Rozłopy Kolonia, Deszkowice Pierwsze
  • 30 lipca (tj. czwartek): Deszkowice Drugie, Michalów

Odpady wielkogabarytowe należy wystawić do godz. 7:00 w dniu odbioru odpadów przed swoimi posesjami przy drogach  z możliwością dojazdu samochodem ciężarowym.

22 lipca 2020


Informacja

 Gmina Sułów informuje, że zgodnie z art. 3 ust. 2 pkt. 9 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz.U. z 2019 r., poz.2010) :

- podmiotem odbierającym odpady komunalne od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu naszej gminy jest firma EKO-KRAS Sp. z o.o. ul. Marii Konopnickiej 27 D, 23 – 204 Kraśnik.

- miejscem zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu naszej gminy zmieszanych odpadów komunalnych, bioodpadów stanowiących odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania, jest: Regionalny Zakład Zagospodarowania Odpadów w Dębowcu, Zakład Zagospodarowania Odpadów Komunalnych Kras-Eko Sp. z o.o. w Wincentowie, Zakład Zagospodarowania Odpadów w Korczowie.

5 marca 2020


Czytaj więcej o: Informacja