Więcej słońca w Gminie Sułów

Wydarzenia kulturalne

Artykuły

Biblioteka z wizytą w Krakowie - współpraca z MKiDN

 
W poniedziałek, 21 listopada br. w Krakowie odbyło się badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 
Wzięli w nim udział dyrektorzy i przedstawiciele beneficjentów programu „Infrastruktura Bibliotek” z całego kraju. Omówione zostały problemy i nieścisłości jakie pojawiały się na etapie pisania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Wyciągnięte wnioski z dyskusji posłużą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako pomoc do wprowadzenia zmian i udoskonaleń w przyszłych edycjach programu „Infrastruktura Bibliotek.
 
Przedstawicielem Województwa Lubelskiego na tym spotkaniu był Dyrektor naszej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie Pan Arkadiusz Socha.
 
 

23 listopada 2022


Napisz list do Mikołaja

16 listopada 2022


Narodowe Święto Niepodległości

Przejdź do - Narodowe Święto Niepodległości
 
11 listopada 1918 roku, to dzień w którym Polska wróciła na mapy świata i po 123 latach niewoli stała się na nowo suwerennym Państwem. Ta radosna rocznica, od zawsze była celebrowana w naszym kraju niezwykle uroczyście. W każdym mieście i w każdej wsi odbywały się marsze, parady i koncerty. Polacy łączyli się we wspólnym śpiewaniu Mazurka Dąbrowskiego w zadumie nad historią oraz tożsamością narodową.
 
Ta tradycja jest wciąż w nas silna przez wielopokoleniowy przekaz naszych babć, dziadków i rodziców. Niestety w zgiełku obowiązków rodzinnych i zawodowych często wielu ludzi przechodzi przez te uroczystości bokiem, a do o obchodzenia ich brakuje im czasu lub chęci. Dlatego tym bardziej coroczne obchody w naszej gminie nabieraj na znaczeniu, jako przykład wspólnoty i silnej pamięci o latach minionych.
 
Nie inaczej było w tym roku. Obchody Święta Niepodległości tradycyjnie rozpoczęły się od przemarszu licznych delegacji strażackich ze sztandarami, do kaplicy bł. Czesława w Sułowie.
 

15 listopada 2022


Czytaj więcej o: Narodowe Święto Niepodległości

Narodowe Święto Niepodległości

4 listopada 2022


Październikowa rocznica

Przejdź do - Październikowa rocznica

We wtorek 18 października br. w kaplicy bł. Czesława w Sułowie została odprawiona uroczysta msza św. w intencji ojczyzny, przewodniczył jej ks. proboszcz Marek Gudz. Okazją do wspólnej modlitwy była kolejna rocznica urodzin kapłana i patrioty, zasłużonego dla mieszkańców Sułowa Ks. Franciszka Kapalskiego. 82 lata temu niemieckie władze okupacyjne w odwecie za akcję partyzancką zamierzały dokonać pacyfikacji mieszkańców wsi Sułów. Historyczne wydarzenia zacierające się już w pamięci żyjących świadków, według wszelkiego prawdopodobieństwa miały zakończyć się dramatem. Pomogła interwencja księdza Franciszka Kapalskiego. O jego odwadze i wartości, jaką niesie ze sobą kultywowanie pamięci tego lokalnego patrioty opowiadał Przewodniczący Rady Gminy Sułów Pan Ryszard Pietrykowski.

 W tegorocznych obchodach rocznicy urodzin ks. Kapalskiego wzięli udział Gospodarz Gminy Sułów Pan Wójt Leon Bulak, wspomniany Przewodniczący Rady Gminy Sułów Pan Ryszard Pietrykowski, Skarbnik Gminy Sułów Pani Aleksandra Zając, pracownicy urzędu gminy w Sułowie. Na uroczystościach obecni byli także delegacja Szkoły Podstawowej w Sułowie na czele z Panią  Dyrektor Małgorzatą Kuźmą oraz delegacja Szkoły Podstawowej w Tworyczowie, ponadto Dyrektor Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie Pan Arkadiusz Socha wraz z Panią Michaliną Kobylarz.

Po mszy św. uczestnicy lokalnych obchodów patriotycznych udali się pod budynek urzędu gminy w Sułowie, gdzie umieszczona została pamiątkowa tablica poświęcona ks. Franciszkowi Kapalskiemu. Delegacje zapaliły znicze i złożyły kwiaty. Pan Wójt Leon Bulak na zakończenie spotkania w kilku słowach podkreślił, w jaki sposób postać ks. Franciszka Kapalskiego stała się wspaniałym przykładem prawego postępowania w czasach kryzysu  - stając się przez to moralnym autorytetem dla nas współcześnie żyjących, a w szczególności dla młodzieży.

24 października 2022


Zapraszamy do Sułowca

7 października 2022


II Turniej Łuczniczy - Sutiejsk 2022

Przejdź do - II Turniej Łuczniczy - Sutiejsk 2022
 
Emocje i rywalizacja na tle rodzinnej i historycznej atmosfery już za nami. Drużyna Grodu Sutiejsk wraz z Gminą Biblioteką Publiczną im. Feliksy Poździk w Sułowie po raz drugi i na pewno nieostatni, zorganizowali Turniej Łuczniczy w Sąsiadce.
Stoiskiem ze swojskimi wyrobami uraczyła nas Pani Katarzyna Wojciechowska.
 
Gratulujemy zwycięzcom.
 
Kategoria Młodzik:
 
1. Kuba Magdziarz
2. Kuba Twardziszewski
3. Krzysztof Magdziarz
 
Kategoria Open
 
1. Zygmunt Jarmusz
2. Dominik Berdzik
3. Elżbieta Berdzik
 
Kategoria Mistrz Grodziska
 
1. Jacek Kitowski
2. Krzysztof Ferenc
3. Mirosław Wachowicz

5 września 2022


Narodowe Czytanie 2022

Przejdź do - Narodowe Czytanie 2022

W poniedziałek 5 września miała miejsce gminna odsłona „Narodowego Czytania” - ogólnopolskiej akcji promującej i popularyzującej polską literaturę oraz czytelnictwo. Podczas jedenastej edycji tego wydarzenia pod patronatem Pary Prezydenckiej, w całej Polsce czytano „Ballady i Romanse” Adama Mickiewicza.

Gmina Sułów od wielu lat włącza się w organizację „Narodowego Czytania”, przygotowując lokalne inscenizacje, z udziałem dzieci i młodzieży ze szkół podstawowych, a także jak choćby w roku bieżącym z udziałem zaproszonych gości.

6 września 2022


Czytaj więcej o: Narodowe Czytanie 2022

II Turniej Łuczniczy - Sutiejsk 2022

1 września 2022


Dożynki Gminne 2022 - Fotorelacja

Przejdź do - Dożynki Gminne 2022 - Fotorelacja

23 sierpnia 2022