Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Podpisanie umowy na Odnawialne Źródła Energii

W piątek, 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Sułów Leonem Bulakiem a Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim na dofinansowanie projektu RPLU.04.01.00-06-0019/19 pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 134 szt. instalacji solarnych, 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

 

   

 

 

15 maja 2020


Jeszcze więcej słońca w Gminie Sułów

Gmina Sułów informuje, że projekt RPLU.04.01.00-06-0019/19  pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WL) przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, i tym samym, otrzymując maksymalną ilość 100 punktów, znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 134 szt. instalacji solarnych, 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy informujemy, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego rozpoczniemy jego realizację.

24 kwietnia 2020


"Zdalna Szkoła" w naszej gminie

Przejdź do - "Zdalna Szkoła" w naszej gminie

Gmina Sułów dołącza do samorządów, które skorzystają z dotacji na zakup sprzętu do organizacji nauczania przez internet. W ramach programu „Zdalna szkoła” Gmina Sułów otrzymała 45 tys. zł.

Dzięki wsparciu uczniowie ze szkół podstawowych z Sułowa, Tworyczowa i Michalowa otrzymają niezbędny do nauki sprzęt komputerowy. Dyrektorzy placówek przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2024 – 2020.

29 kwietnia 2020


Oświetlenie uliczne w Deszkowicach Pierwszych

 W Deszkowicach Pierwszych powstało nowe oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji postawiono 14 nowych słupów wraz z ledowym oświetleniem oraz zamontowano 12 ledowych lamp na już istniejących słupach. Dzieki temu udało się oświetlić odcinek o łącznej długości ok. 1,2 km. Co ważne, oświetlono bardzo uczęszczane skrzyżowanie, spowoduje to znaczną poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Projekt tej inwestycji powstał pod koniec 2017 r, a całkowity koszt poniesiony przez Gminę wyniósł 93 799,80 zł.

16 stycznia 2020


Nowe oświetlenie w Sułowie

Kolejna ulica w naszej Gminie zyskała oświetlenie. Nowoczesne ledowe oświetlenie powstało na ok. 600. metrowym odcinku drogi w Sułowie, prowadzącej od stacji paliw w kierunku Rozłop-Kolonii.

16 stycznia 2020


Nowy chodnik w Deszkowicach Pierwszych

Zakończyła się budowa chodnika w Deszkowicach Pierwszych. W ramach inwestycji, przy wsparciu powiatu zamojskiego, wybudowano 561 m chodnika przy drodze powiatowej Deszkowice Pierwsze - Michalów. Całkowity koszt inwestycji po stronie Gminy Sułów wyniósł 128 430,27 zł.

16 stycznia 2020


Droga powiatowa Tworyczów – Kitów, podsumowanie inwestycji

Zakończyła się przebudowa drogi powiatowej Tworyczów – Kitów. Wartość inwestycji wynosiła 2 202 113,29 zł.

Zadanie zostało zrealizowane przy wsparciu środków unijnych, a także dzięki finansowemu wkładowi Gminy Sułów oraz Starostwa Powiatowego w Zamościu. Z budżetu Gminy Sułów dofinansowano 1/4 wartości zadania, w kwocie - 512 871 zł.

23 grudnia 2019


Nowa nawierzchnia na drodze prowadzącej przez Kitów i Tworyczów

Przejdź do - Nowa nawierzchnia na drodze prowadzącej przez Kitów i Tworyczów

Zakończyły się prace na II etapie zadania pod  nazwą„Przebudowa  mostu  w  miejscowości  Kitów  w  ciągu  drogi  powiatowej  nr  3203L  Nielisz - Gruszka  Duża - Tworyczów w km 8+353 wraz  z  dojazdami  na  terenie  Gminy  Sułów”.

17 grudnia 2019


Czytaj więcej o: Nowa nawierzchnia na drodze prowadzącej przez Kitów i Tworyczów

Gmina Sułów z "Perłą Biznesu"

Przejdź do - Gmina Sułów z "Perłą Biznesu"

W sobotę 23-go lutego br. w pensjonacie Myka miała miejsce uroczysta gala podsumowująca II edycję plebiscytu „Perły Biznesu”.

Plebiscyt przeprowadzony przez „Kronikę Tygodnia” miał za zadanie wyłonić najlepszych w ośmiu wybranych kategoriach, m.in. małe i duże przedsiębiorstwo, darczyńca roku, debiut roku oraz najważniejsza z naszego punktu widzenia kategoria: Inwestor Roku 2018, w której gmina Sułów zdobyła I-wsze miejsce. Kolejne miejsce zajęło Miasto Zamość.

12 marca 2019


Czytaj więcej o: Gmina Sułów z "Perłą Biznesu"

Nowy samochód dla OSP Sułów

Przejdź do - Nowy samochód dla OSP Sułów

Po kilkuletnich staraniach druhowie strażacy otrzymali bezpłatnie w użyczenie samochód średni ratowniczo-gaśniczy marki STAR, typ: M69/12157LC, GBA 2,5/16. Użyczającym jest Komenda Wojewódzka Państwowej Straży Pożarnej w Lublinie oraz Komenda Miejska Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu.

Należy przypomnieć, że jednostka OSP Sułów jako jedyna w naszej gminie jest częścią Krajowego Systemu Ratowniczo – Gaśniczego, co oznacza, iż powinna być dyspozycyjna na każde wezwanie z centrali w Zamościu.

Strażacy z Sułowa do tej pory dysponowali samochodem bojowym marki STAR, który przekroczył już 36 lat i w związku z tym stał się bardzo awaryjny. Powodowało to znaczne utrudnienia podczas wyjazdu na kolejne akcje.

Dzięki pomocy wielu osób, między innymi z Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Zamościu, a także wielokrotnych starań podejmowanych przez władze naszej gminy, mieszkańcy mogą się czuć bezpieczni.

 

10 marca 2019