Gminne inwestycje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Artykuły

Przebudowa drogi Sułów-Kolonia - Tworyczów

Przejdź do - Przebudowa drogi Sułów-Kolonia - Tworyczów

Zakończyła się przebudowa drogi gminnej nr 110127L Sułów Kolonia – Tworyczów. Przebudowano odcinek drogi o długości 994 m. Całkowity koszt inwestycji wyniósł 408 993,86 zł z czego aż blisko 67% kwoty tj. 272 548,00 zł pochodziło z pozyskanych środków zewnętrznych a mianowicie Funduszu Dróg Samorządowych. To kolejny odcinek na coraz gęstszej  mapie dróg asfaltowych w naszej gminie, kolejny na który udało nam się pozyskać bardzo duże dofinansowanie.

18 maja 2021


Będą przydomowe oczyszczalnie ścieków

Będą pieniądze na przydomowe oczyszczalnie ścieków. W ogłoszonych wynikach naboru w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” wśród beneficjentów znalazła się Gmina Sułów z dwoma projektami obejmującymi łącznie teren całej naszej Gminy pn. „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary z ciekami wodnymi” oraz „Montaż przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Sułów – obszary bez cieków wodnych”

W dniu dzisiejszym, 26 lutego nastąpiło podpisanie umów w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie przez Wójta Gminy Sułów – Pana Leona Bulaka.

Dofinansowanie jakie otrzymamy z Programu Rozwoju Obszaru Wiejskich to 911 865,00 zł. Szacowany całkowity koszt operacji wynosi: 1 769 795,42 zł.

Operacja zakłada montaż 82 instalacji przydomowych oczyszczalni ścieków w gospodarstwach zlokalizowanych na terenie naszej Gminy.

Przewidywany termin montażu to II-III kwartał tego roku.

Główne założenia operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 (PROW) obejmują wsparcie na budowę, przebudowę lub wyposażenie obiektów budowlanych służących do zaopatrzenia w wodę i odprowadzania ścieków oraz na zakup i montaż urządzeń kanalizacyjnych i wodociągowych. Łączna kwota dofinansowania, która trafi do lubelskich gmin to ponad 90 milionów złotych.

 

26 lutego 2021


Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Źrebce!

Przejdź do - Nowy samochód ratowniczo-gaśniczy dla OSP Źrebce!

Już jest! Nowy MAN w zabudowie Moto-Truck trafił do OSP  Źrebce! Jest to ogromny skok w przyszłość, mobilność oraz przede wszystkim niewiarygodna poprawa osiągów podczas działań ratowniczo-gaśniczych. Samochód będzie służył całej gminie Sułów, niosąc pomoc i wsparcie dla każdego mieszkańca! Zdjęcia OSP Źrebce.

 

1 lutego 2021


Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach

Przejdź do - Modernizacja Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach

Właśnie zakończyła się modernizacja budynku Warsztatów Terapii Zajęciowej w Rozłopach. Była to wspólna inwestycja Gminy Sułów, Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych i Starostwa Powiatowego w Zamościu. Zmodernizowana została kotłownia, założona nowa instalacja elektryczna. Stary piec zastąpił nowy piec na biomasę (pellet) o mocy 50 kW. Jedno z pomieszczeń zostało zaadaptowane na magazyn na pellet.  Założona została również instalacja fotowoltaiczna o mocy 19,8 kW. Całość inwestycji wyniosła ponad 156 tysięcy zł.

11 grudnia 2020


Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sułowie

Przejdź do - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Sułowie

Każdy pomyślnie zrealizowany projekt to powód do radości, jednak kiedy inwestycja dotyczy szkoły podstawowej, do której od lat uczęszczają dzieci i młodzież z terenu naszej gminy, szkoły z imponującym dorobkiem, zgraną kadrą i wysokim poziomem bezpieczeństwa, wtedy wszystkie efekty cieszą bardziej. Zwłaszcza, że po przeprowadzeniu wszystkich niezbędnych prac budynek prezentuje się zupełnie inaczej – dowody metamorfozy można podziwiać na załączonych zdjęciach.

Mowa o termomodernizacji budynku Szkoły Podstawowej w Sułowie, która niedawno została  zakończona.

Termomodernizacja była współfinansowana z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 5 EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA I GOSPODARKA NISKOEMISYJNA, Działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego w formie współfinansowania UE.

Całkowita wartość Projektu wyniosła 1.522.305,51 złotych, a wartość dofinansowania jakie pozyskała Gmina Sułów to aż 1.026.773,89 złotych.

 

Co udało się zrobić w ramach projektu?

Oto krótki opis inwestycji:

Branża budowlana

• Wykonanie ocieplenia ścian zewnętrznych budynku szkoły i hali sportowej

• Wykonanie ocieplenia stropów budynku, wykonanie sufitu podwieszanego w hali sportowej

• Wykonanie cokołu wraz z odtworzeniem opaski

• Wymiana stolarki okiennej drewnianej na okna z pcv wraz z parapetami

• Montaż drzwi aluminiowych dwuskrzydłowych

Branża elektryczna

• Wymiana opraw oświetleniowych na oprawy LED

• Wykonanie instalacji odgromowej

Branża sanitarna

• Wymiana dwóch kotłów węglowych na kotły z zasobnikiem na pellet

• Wymiana grzejników

 

9 grudnia 2020


Nowa nawierzchnia asfaltowa w naszej Gminie

Przejdź do - Nowa nawierzchnia asfaltowa w naszej Gminie

Gmina Sułów pozyskała 80 000,00 zł dofinansowania z Urzedu Marszałkowskiego w Lublinie. Dzięki tym pieniadzom udało sie połozyć nowy asfalt na drodze położonej w Sąsiadce o długości 350 m. Całkowita wartość inwestycji wyniosła 140 181,56 zł. Umowe o dofinansowanie Wójt Leon Bulak odebrał z rąk Jarosława Stawiarskiego - Marszałka Województwa Lubelskiego.

16 września 2020


Podpisanie umowy na Odnawialne Źródła Energii

W piątek, 15 maja w Urzędzie Marszałkowskim w Lublinie nastąpiło podpisanie umowy pomiędzy Wójtem Gminy Sułów Leonem Bulakiem a Marszałkiem Województwa Lubelskiego Jarosławem Stawiarskim na dofinansowanie projektu RPLU.04.01.00-06-0019/19 pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 134 szt. instalacji solarnych, 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

 

   

 

 

15 maja 2020


Jeszcze więcej słońca w Gminie Sułów

Gmina Sułów informuje, że projekt RPLU.04.01.00-06-0019/19  pn. „Montaż odnawialnych źródeł energii na terenie Gminy Sułów”, złożony w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.04.01.00-IZ.00-06-001/19 w ramach Osi Priorytetowej 4 Energia przyjazna środowisku, Działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020 (dalej RPO WL) przeszedł pozytywną ocenę formalną i merytoryczną, i tym samym, otrzymując maksymalną ilość 100 punktów, znalazł się na liście projektów wybranych do dofinansowania.

Głównym celem projektu jest ochrona i poprawa jakości środowiska naturalnego poprzez zwiększenie wykorzystania energii ze źródeł odnawialnych oraz zastosowanie technologii przyjaznej środowisku. W ramach dofinansowania na terenie naszej gminy zamontowanych zostanie 171 szt. instalacji fotowoltaicznych, 134 szt. instalacji solarnych, 48 szt. pieców na biomasę do użytku mieszkańcom gminy oraz 2 piece na biomasę w budynkach użyteczności publicznej.

Wszystkich zainteresowanych mieszkańców gminy informujemy, że po podpisaniu umowy o dofinansowanie z Urzędem Marszałkowskim Województwa Lubelskiego rozpoczniemy jego realizację.

24 kwietnia 2020


"Zdalna Szkoła" w naszej gminie

Przejdź do - "Zdalna Szkoła" w naszej gminie

Gmina Sułów dołącza do samorządów, które skorzystają z dotacji na zakup sprzętu do organizacji nauczania przez internet. W ramach programu „Zdalna szkoła” Gmina Sułów otrzymała 45 tys. zł.

Dzięki wsparciu uczniowie ze szkół podstawowych z Sułowa, Tworyczowa i Michalowa otrzymają niezbędny do nauki sprzęt komputerowy. Dyrektorzy placówek przekażą zakupiony przez Gminę sprzęt najbardziej potrzebującym uczniom.

Pozyskane środki pochodzą z Europejskiego Funduszu Regionalnego w ramach w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2024 – 2020.

29 kwietnia 2020


Oświetlenie uliczne w Deszkowicach Pierwszych

 W Deszkowicach Pierwszych powstało nowe oświetlenie uliczne. W ramach inwestycji postawiono 14 nowych słupów wraz z ledowym oświetleniem oraz zamontowano 12 ledowych lamp na już istniejących słupach. Dzieki temu udało się oświetlić odcinek o łącznej długości ok. 1,2 km. Co ważne, oświetlono bardzo uczęszczane skrzyżowanie, spowoduje to znaczną poprawę bezpieczeństwa w tym miejscu. Projekt tej inwestycji powstał pod koniec 2017 r, a całkowity koszt poniesiony przez Gminę wyniósł 93 799,80 zł.

16 stycznia 2020