Więcej słońca w Gminie Sułów

Władze gminy

Wójt Gminy Sułów: Leon Bulak

tel. 84 682 68 33

tel. 84 682 62 02

l.bulak@sulow.pl

 

Sekretarz Gminy Sułów: mgr Janusz Stańczyk

tel. 84 682 68 32

sekretarz@sulow.pl

 

Skarbnik Gminy Sułów: mgr Aleksandra Maria Zając

tel. 84 682 68 47

skarbnik@sulow.pl