LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
17 maja 2023

Uprzejmie informuję, że LI Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Sułów, odbędzie się w dniu 19 maja 2023 roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Centrum Kulturalne w Sułowie „Stara Remiza”.

Porządek obrad sesji Rady Gminy:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Przyjęcie porządku obrad.
 3. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Sułowie w zakresie pomocy społecznej za 2022r.
 4. Zapytania radnych.
 5. Powołanie komisji uchwał i wniosków.
 6. Podjęcie uchwał w sprawie:
  1. określenia sezonu kąpielowego i wykazu kąpielisk na terenie Gminy Sułów w 2023 roku,
  2. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości,
  3. wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie w drodze komunalizacji nieruchomości w miejscowości Kulików,
  4. zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej,
  5. wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2023 r.
 7. Odpowiedzi na zapytania radnych.
 8. Wolne wnioski i sprawy różne.
 9. Zakończenie obrad LI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy.