Gmina Sułów

Biblioteka z wizytą w Krakowie - współpraca z MKiDN

23 listopada 2022

 
W poniedziałek, 21 listopada br. w Krakowie odbyło się badanie ewaluacyjne pn. „Ewaluacja systemu wdrażania, obciążeń oraz barier po stronie Operatorów i beneficjentów Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa 2.0 na lata 2021-2025”.
 
Wzięli w nim udział dyrektorzy i przedstawiciele beneficjentów programu „Infrastruktura Bibliotek” z całego kraju. Omówione zostały problemy i nieścisłości jakie pojawiały się na etapie pisania wniosku o dofinansowanie oraz realizacji projektu. Wyciągnięte wnioski z dyskusji posłużą Ministerstwu Kultury i Dziedzictwa Narodowego jako pomoc do wprowadzenia zmian i udoskonaleń w przyszłych edycjach programu „Infrastruktura Bibliotek.
 
Przedstawicielem Województwa Lubelskiego na tym spotkaniu był Dyrektor naszej Gminnej Biblioteki Publicznej im. Feliksy Poździk w Sułowie Pan Arkadiusz Socha.