Wójt Gminy Sułów z jednogłośnym absolutorium

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
23 czerwca 2022

21 czerwca 2022 r. odbyła się XXXIX Sesja Rady Gminy Sułów. Wśród głosowanych spraw znalazły się m.in. udzielenie wotum zaufania Wójtowi Gminy za 2021 r., zatwierdzenie sprawozdania finansowego wraz ze sprawozdaniem z wykonania budżetu Gminy Sułów za 2021 r. oraz udzielenie Wójtowi Gminy Sułów absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2021 r.

Na początku sesji przewodniczący Rady Gminy Sułów Ryszard Pietrykowski poprosił wójta Leona Bulaka o przedstawienie raportu o stanie Gminy Sułów za rok 2021. Wymieniono m.in. wszystkie wykonane w poprzednim roku inwestycje.

Po wysłuchaniu raportu wszyscy obecni radni (jeden radny był nieobecny) byli jednogłośni i opowiedzieli się za udzieleniem wójtowi Leonowi Bulakowi absolutorium.

Gratulujemy Panu Wójtowi oraz życzymy dalszych sukcesów!