Odnowienie Cmentarza wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sułowcu

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2021

Gmina Sułów zakończyła realizację projektu pn. „Odnowienie Cmentarza wojennego z czasów I Wojny Światowej w Sułowcu.” Na jego realizację otrzymała dofinasowanie w wysokości 16 800,00 zł od Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, w ramach programu grantowego „Groby i Cmentarze Wojenne w kraju”. Wartość całkowita projektu to 21 000,00 zł.

Zadanie obejmowało m.in..:

· odnowienie mogił pojedynczych (uzupełnienie ubytków formy, oczyszczenie nagrobków, pogłębienie inskrypcji)

· zakup kosy spalinowej do pielęgnacji cmentarza

· zakup spalinowego urządzenia wielofunkcyjnego do pielęgnacji zadrzewienia na cmentarzu

· zakup i montaż oznakowania dojazdu do cmentarza

· zakup i montaż obelisku wraz z tablicą pamiątkową

Przed rozpoczęciem prac konserwatorskich uporządkowaniem terenu cmentarza oraz terenu wokół zajęli się druhowie strażacy z lokalnej jednostki OSP w Sułowcu, członkinie i członkowie Stowarzyszenia „Nasz Sułowiec” oraz okoliczni mieszkańcy.

"Dofinansowano ze środków Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury, uzyskanych z dopłat ustanowionych w grach objetych monopolem państwa, zgodnie z art. 80 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 2009 r. o grach hazardowych"