KONKURS FOTOGRAFICZNY

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
30 lipca 2015

DOTYCZĄCY EFEKTÓW WDROŻENIA SZWAJCARSKO-POLSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY


Informuję, że Centrum Projektów Polska Cyfrowa będąca Instytucją Pośredniczącą dla projektu „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie województwa lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania” w dniu 15 lipca 2015r. ogłosiło Konkurs Fotograficzny pn. „SWISS CONTRYBUTION. PROJECT YOUR FUTURE” z atrakcyjnymi nagrodami do wygrania.

Więcej informacji na temat udziału w konkursie znajduje się na stronie internetowej: http://cppc.gov.pl/sppw-konkurs-fotograficzny-swiss-contribution-project-your-future/ oraz na portalu http://www.facebook.com/sppw.fotokonkurs.

Wójt Gminy

/-/ Leon Bulak